1. napirendi pont: Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról