2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(… ….) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról