1. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (… …) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozati javaslat szolgáltatási díj elfogadására

Meghívó 2018. december 7.
2018-12-06
2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (… …) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról szóló 20/2009. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. Határozati-javaslat bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
2018-12-06
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (… …) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozati javaslat szolgáltatási díj elfogadására
szociális rendelet
FACEBOOK
TWITTER
Betűméret