Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola

Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola

6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15–17.
Tel.: 62/572-090 Fax: 62/572-091
E-mail: titkar.psi@gmail.com
Honlap: www.psi-sfalva.com

Vezetők neve, fogadási rendjük

Czibuláné Arany Szabó Ágnes igazgató
Csütörtök: 10.00-10.45 óra

Kollárné Gellai Tünde igazgatóhelyettes
Hétfő: 10.00-10.45 óra

Balogh Orsolya igazgatóhelyettes
Szerda: 10.00-10.45 óra

Az intézményvezetőket a fentebb olvasható fogadási renden kívül előre egyeztetett időpontban is el lehet érni.

Tisztelt Szülők, Érdeklődők, kedves Tanulóink!

Intézményünk alapvető célja, hogy a Sándorfalván és a környező településeken, illetve a tanyavilágban élők tanulás iránti igényeinek figyelembevételével, olyan oktató-, nevelő munkát végezzünk, amellyel a lehető legjobb feltételeket biztosítjuk az általános iskolai tanulmányok elvégzéséhez, valamint a középiskolára történő felkészüléséhez. Tevékenységünk éppen ezért a korszerű pedagógiai módszerek felhasználása mellett szervesen kapcsolódik a helyi közösségek értékeihez is.

A város történelmi múltja, a Pallavicini család példaértékű részvétele a település létrejöttében, mind-mind olyan alapok, amelyekre bizton építhetjük a jövőt. Az iskolai oktatás, nevelés során kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermeknek a tudás megszerzésén túl erősítsük kötődését ehhez a városhoz, tájhoz, környezethez is.

Iskolánkban az alsó tagozatosok már az első évfolyammal kezdődően emelt óraszámban tanulhatnak angol nyelvet vagy vizuális kultúrát. A felső tagozatosok magasabb óraszámban ismerhetik meg a természettudományokat, a matematikát, magyar nyelv és irodalmat, továbbá emelt szinten sajátíthatják el az angol nyelvet, anyanyelvi lektor segítségével.

Ugyanolyan meghatározó feladatunknak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek sokoldalú fejlesztését, mint a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását az esélyegyenlőség érdekében. Ehhez már öt éve eredményesen használjuk az Egyesült Államokban található Stanford Egyetemen kialakított Komplex Instrukciós Programot.

Oktató-nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a tanulás tanítására (lényeg-kiemelés, memória fejlesztése, a figyelem összpontosítás, koncentráció képességének elősegítése). Egy nyitott, sokoldalú, képességfejlesztő és tehetséggondozó  iskola működtetése a célunk, ahol tanulóinknak lehetősége nyílik a tudományok, a művészetek, az idegen nyelvek elsajátítása által képességeik kibontakoztatására, önmegvalósításukra.


Házirend

Pedagógiai program

SZMSZ