Választás 2014

FELHÍVÁS Meghosszabbításra kerültek a földhasználati nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségek teljesítésének időpontjai
2013-07-30
FELHÍVÁS – II. félévi adófizetési kötelezettség
2013-08-12

  

 Sándoralvi Közös Helyi Választási Iroda közleménye

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Sándorfalva városban az egyéni listás képviselő jelölt és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról

1. Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 307/E. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Pvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy Sándorfalva városban az egyéni listás képviselő jelölt állításhoz szükséges választópolgári ajánlások száma:

68

2. Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 307/E. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Pvtv.) 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján megállapítom, hogy Sándorfalva városban a polgármester jelölt állításhoz szükséges választópolgári ajánlások száma :

204

3. Afenti választópolgári ajánlások számának megállapítása az alábbiak alapján történt:

A Ve. 307/E. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján történik. A Pvtv. 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselő jelölt az lesz akit az adott település (választókerület) választópolgárainak legalább 1 %-a képviselő jelöltnek ajánlott.

 A Pvtv. 9. § (3) bekezdése a) pontja alapján a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú települések esetén, polgármester jelölt az lesz, akit az adott település (választókerület) választópolgárainak legalább 3 %-a polgármester jelöltnek ajánlott.

Sándorfalva város választópolgárainak száma a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i a adatai szerint 6790 fő, amely alapján a fenti ajánlási küszöbszámok kerültek megállapításra.

 

Sándorfalva, 2014. augusztus 18.

 Dr. Kovács Beáta sk.

 Helyi Választási Iroda vezető


Közérdekű közlemény

 Tisztelt választópolgárok!

 Sándorfalva-Dóc Közös Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye: 

Sándorfalva szavazókörök:         Címe:                                         

001. szavazókör:              Idősek klubja, Dózsa György u. 33.                

002. szavazókör              Általános Iskola, Alkotmány krt. 15-17.          

003. szavazókör              Általános Iskola, Alkotmány krt. 15-17.           

004. szavazókör              Széchenyi Ifjúsági Központ, Széchenyi u. 24.  

005. szavazókör              Kölcsey utcai Óvoda, Kölcsey u. 45.             .   

006. szavazókör              Alvégi Óvoda, Rákóczi u. 2.                               

007. szavazókör              IV. sz. Óvoda, Kis krt. 1.                                     

008. szavazókör              IV. sz. Óvoda, Kis krt. 1.                                     

009. szavazókör             Homokpusztai Rendezvényház, Kéri dűlő 25.   

A kijelölt szavazókörzet, amelyben a településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

004. szavazókör

Sándorfalva városban a megválasztható képviselők száma: 8 fő

A szavazat számláló bizottságok tagjainak névsora megtekinthető Sándorfalva Város honlapján és a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

Sándorfalva – Dóc Közös Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe: 

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. tel.:62/572-961, fax.: 62/572-976, polghiv@sandorfalva.hu

Dr. Kovács Beáta sk.

Jegyző

HVI vezető


Határozatok

 


 

Dóc

 

Sándoralvi Közös Helyi Választási Iroda közleménye 

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Dóc községben az egyéni listás képviselő jelölt és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról 

1. Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 307/E. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Pvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy Dóc községben az egyéni listás képviselő jelölt állításhoz szükséges választópolgári ajánlások száma:

7 

2. Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 307/E. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Pvtv.) 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján megállapítom, hogy Dóc községben a polgármester jelölt állításhoz szükséges választópolgári ajánlások száma :

19

3. Afenti választópolgári ajánlások számának megállapítása az alábbiak alapján történt: 

A Ve. 307/E. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján történik. A Pvtv. 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselő jelölt az lesz akit az adott település (választókerület) választópolgárainak legalább 1 %-a képviselő jelöltnek ajánlott. 

 A Pvtv. 9. § (3) bekezdése a) pontja alapján a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú települések esetén, polgármester jelölt az lesz, akit az adott település (választókerület) választópolgárainak legalább 3 %-a polgármester jelöltnek ajánlott.

Dóc község választópolgárainak száma a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i a adatai szerint 620 fő, amely alapján a fenti ajánlási küszöbszámok kerültek megállapításra. 

Sándorfalva, 2014. augusztus 18. 

 Dr. Kovács Beáta sk. 

 Helyi Választási Iroda vezető

 

Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjének 

4/2014.(VI.18.) határozata 

Dóc község területén a szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról 

Sándorfalva Város Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva Dóc község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását valamint a szavazóhelyiségek címét felülvizsgálta és az alábbiak szerint állapította meg: 

Szavazókör száma             Címe, megnevezése                                        

001. szavazókör: Alkotmány u. 19.               Általános Iskola, 

002. szavazókör: Bodorszék tanya 49.         Bodorszéki klub. 

A kijelölt szavazókörzet, amelyben a településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok, illetve az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazhatnak: 

001. szavazókör 

Sándorfalva, június 18.

 Dr. Kovács Beáta sk.

Helyi Választási Iroda vezető

 

 

53/2014.(VIII.13.) Kt. határozat 

Tárgy: Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján Dóc Község Képviselő-testületének döntése a helyi választási bizottság választott tagjairól

H a t á r o z a t

 Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ alapján az alábbi személyeket választja meg helyi választási bizottság tagjának és póttagjának:

 Tag:

1. Bakos Józsefné

 2. Becsei Adrienn

 3. Tóth Judit

  Póttag:

 1. Szabó Adrienn

 2. Takó Krisztina


Határozatok:

 

FACEBOOK
TWITTER
Betűméret