Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalva, Kis körút 1.
Tel.: 62/251-264

Intézményvezetők:
Kiss Éva intézményvezető,
Fodor Magdolna intézményvezető helyettes,
Pataki Ildikó intézményvezető helyettes.

Ügyfélfogadás rendje: minden hónap első szerdáján 8 és 12 óra között.

Telephelyek:

Kis krt-i óvodaépület – Kis krt. 1 sz.
Telefon: 62/251-264

Iskola utcai óvodaépület- Iskola utca 3. sz.
Telefon: 62/251-436

Rákóczi utcai óvodaépület – Rákóczi utca 2. sz.
Telefon: 62/252-360

Kölcsey utcai óvodaépület – Kölcsey utca 45. sz.
Telefon: 62/250-084

 

Az óvoda története
Az óvoda története 1883-ra nyúlik vissza, amely „nyári menedékház”-ként működött. Sándorfalván 1950-óta van folyamatos óvodai ellátás régi épületekben, majd 1984-ben az intézményhálózat egy új, a kornak megfelelő épülettel gazdagodott. Ennek az épületnek a 20. évfordulóján – 2004-ben – vette föl az intézmény a Pipacs Óvoda nevet. Az elnevezés a falu alapítását követő időkből ered, mivel az új házakat cseréppel fedték be a korábban használatos zsuppfedéllel szemben – e falurészt nevezték el „pipacsfalvának”.
Az intézmény Pedagógiai Programjának is Pipacs Programnak lett a neve.

Óvodaképünk
Tevékenységünk a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére alapozódik.
Nevelőmunkánk a bátorító nevelésre épít, mely során – a családokkal együttműködve – a szeretetteljes, biztonságos légkörre, differenciált személyiségfejlesztésre törekszünk, mely elősegíti az iskolai közösségben történő szocializálódáshoz szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, a népi kultúra értékeinek beépítését az óvodai nevelőmunkánk gyakorlatába.

Gyermekképünk
A gyermekek az élményekhez, a mesékhez, a zenéhez és az alkotó tevékenységekhez való vonzódására építünk. Ha minderre lehetőséget adunk, akkor kialakul a gyermekek óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Biztosítjuk a gyermekek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.

Mottónk
„Szeretlek, és bízom benned.
Képes vagy rá.
S ha nem sikerül, nem baj.
Ez csak próbálkozás.
Tévedni emberi dolog.”

Nevelési célunk
A (2,5) 3-6-7 (8) éves gyermekek testi – érzelmi, szociális – értelmi képességek fejlődésének, a harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése,

 • érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes óvodai légkörben a család nevelőmunkáját kiegészítve,
 • figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat,
 • biztosítva a lehetőséget a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének megvalósítására,
 • a sokszínű tevékenységeken keresztül olyan készségek, képességek kialakítása, melyek alkalmassá teszik a zökkenőmentes iskolakezdésre.

A mással nem helyettesíthető játéktevékenységen keresztül fejlődjenek a gyermekek készségei, képességei, erkölcsi, szociális, intellektuális érzelmei.
A tevékenységeken és a játékon keresztül a gyermek életkorának megfelelő és egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése.

Az óvodai nevelésünk általános feladatai

 • Az egészséges életmód alakítása
 • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
 • Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Intézményünk négy épületben működik. Az óvodaépületek és csoportok arculatát az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá.
Fontosnak tartjuk, hogy az egységes nevelési elvek betartása és a közös értékekre épülő helyi Pedagógiai Program érvényesülése mellett minden óvodai egység tartsa meg egyéni hangulatát, varázsát, arculatát.
Óvodánkban szakmailag jól felkészült óvodapedagógusok és szakképzett dajkák szeretettel várják Önöket.
A néphagyomány jeles napjaiból kiindulva, évszakokra bontva tervezzük meg tevékenységrendszerünket.

Az óvodai tevékenységek

 • Játék, játéktevékenységbe ágyazott tanulás
 • Verselés, mesélés, dramatikus játék
 • Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Mozgás, mozgásos játékok
 • Külső világ tevékeny megismertetése, megszerettetése
 • Munka jellegű tevékenységek

Óvodai rendezvényeink

 • Mária-napi búcsú
 • Őszi rendezvények
 • Adventi vásár (városi rendezvény)
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünnepség
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvéti játszóház – szülőkkel együtt
 • Sportnap
 • Családi nap
 • Gyermeknap
 • Ballagók hete – Ballagás
 • Gyermekek születés és névnapja – csoportonként

Óvodánkban jelenleg működő szabadidős tevékenységek

néptánc, hitoktatás, ovi-foci, balett, görkorcsolya

Óvodánk munkáját segíti

a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, amely nyitott minden kívülálló személynek.
Rendszeres támogatóink az óvodánkba járó gyermekek szülei.
Adószám: 18467145-1-06

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,
csakis Rád figyelek, és Neked segítek,
ha szükséged van a segítségedre.”

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda pedagógiai programja – Pipacs Program

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda egészségfejlesztő programja

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda házirendje

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda szervezeti és működési szabályzata

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda közzéteteli lista 2017–2018

 

Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalva, Kis krt. 1.
Telefon: 62/251-264
E-mail: pipacs.ovoda@sandorfalva.hu

Kiss Éva intézményvezető
Fodor Magdolna intézményvezető-helyettes
Pataki Ildikó intézményvezető-helyettes
Ügyfélfogadás rendje: minden hónap első szerdáján 8 és 12 óra között

Kis krt.-i épület munkatársai:

Kiss Éva intézményvezető

Fodor Magdolna intézményvezető-helyettes
Farkasné Bihaly Ildikó óvodapedagógus
Garami Enikő Hedvig óvodapedagógus
Horváth Éva óvodapedagógus
Nagy Erika óvodapedagógus
Rácz Hajnalka óvodapedagógus
Gadzur Emese óvodapedagógus (Gyed-en)

Pedagógiai munkát segítő:
Ráczné Rauk Erika óvodatitkár
Bitóné Pigniczki Anett dajka
Dunsztné Fodor Erika dajka
Szabóné Szalma Ildikó dajka

Hullakó László Gábor karbantartó

Iskola utcai épület munkatársai:

Sáringer Endréné munkaközösség-vezető
Kiss Andrea óvodapedagógus
Molnárné Zónai Erika óvodapedagógus
Ostrogonac Magdolna óvodapedagógus
Szigetiné Kiss Tünde óvodapedagógus
Torma Izabella óvodapedagógus
Tóth Eszter óvodapedagógus
Kurai Ágnes óvodapedagógus (Gyed-en)
Denuczné Nömös Gabriella pedagógiai asszisztens

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Kuczora Andrásné
Mészárosné Kovács Krisztina
Rolenc Erika Katalin
Szélné Gállik Ágnes

Rákóczi utcai épület munkatársai:

Széll Józsefné munkaközösség-vezető
Nagy Mélykúti Nikoletta óvodapedagógus
Szalainé Silóczki Szilvia óvodapedagógus
Szőkéné Molnár Klára óvodapedagógus

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Eperjesiné Boldog Mária
Fodor Lászlóné

Kölcsey utcai épület munkatársai:

Pataki Ildikó intézményvezető-helyettes
Demus Mónika óvodapedagógus
Kovács Judit óvodapedagógus
Máriné Balogh Anasztázia óvodapedagógus

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Hell Erika
Juhász Sándorné

Betűméret