Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalva, Kis krt. 1.

Telefon: 62/251-264

   20/287-4961

E-mail: pipacs.ovoda@sandorfalva.hu

 

Kiss Éva intézményvezető

Fodor Magdolna intézményvezető-helyettes

Garami Enikő Hedvig intézményvezető-helyettes

Ügyfélfogadás rendje: telefonos egyeztetés alapján

Telephelyek:

Kis krt-i óvodaépület – Kis krt. 1 sz.

Telefon: 62/251-264

Iskola utcai óvodaépület- Iskola utca 3. sz.

Telefon: 62/251-436

Rákóczi utcai óvodaépület – Rákóczi utca 2. sz.

Telefon: 62/252-360

Kölcsey utcai óvodaépület – Kölcsey utca 45. sz.

Telefon: 62/250-084

Kis krt.-i épület munkatársai:

Kiss Éva intézményvezető

Fodor Magdolna óvodapedagógus

Farkasné Bihaly Ildikó óvodapedagógus

Garami Enikő Hedvig óvodapedagógus

Horváth Éva óvodapedagógus

Kovács Edina Rózsa óvodapedagógus (tartósan távol)

Lesetárné Weiser Erika gyógypedagógus

Rácz Hajnalka óvodapedagógus

Gadzur Emese óvodapedagógus (Gyed-en)

Pedagógiai munkát segítő:

Ráczné Rauk Erika óvodatitkár

Kispálné Sinkó Andrea pedagógiai asszisztens

Dunsztné Fodor Erika dajka

Szabóné Szalma Ildikó dajka

Szélné Gállik Ágnes dajka

Wanger-Rolenc Erika Katalin dajka (tartósan távol)

Hullakó László Gábor karbantartó

Iskola utcai épület munkatársai:
Sáringer Endréné óvodapedagógus (munkaközösség-vezető)

Bóta Vivien óvodapedagógus

Gelányi Kata óvodapedagógus

Kálmánné Udvardi Nóra óvodapedagógus

Kiss Andrea óvodapedagógus

Kurai Ágnes óvodapedagógus

Ostrogonac Magdolna óvodapedagógus

Varga Valéria óvodapedagógus

Pedagógiai munkát segítő:

Denuczné Nömös Gabriella pedagógiai asszisztens

Hullakóné Csányi Anna dajka

Kuczora Andrásné dajka

Mészárosné Kovács Krisztina dajka

Tóth Renáta Katalin dajka

Rákóczi utcai épület munkatársai:

Széll Józsefné óvodapedagógus (munkaközösség-vezető)

Nagy Mélykúti Nikoletta óvodapedagógus

Szalainé Silóczki Szilvia óvodapedagógus

Szőkéné Molnár Klára óvodapedagógus

Pedagógiai munkát segítő:

Eperjesiné Boldog Mária dajka

Fodor Lászlóné dajka

Kölcsey utcai épület munkatársai:

Máriné Balogh Anasztázia óvodapedagógus (munkaközösség-vezető)

Demus Mónika óvodapedagógus

Lénárt-Nömös Éva óvodapedagógus

Kovács Judit óvodapedagógus (Gyed-en)

Pedagógiai munkát segítő:

Tsereteli-Rziha Bettina pedagógiai asszisztens

Hell Erika dajka

Juhász Sándorné dajka

Az óvoda története
Az óvoda története 1883-ra nyúlik vissza, amely „nyári menedékház”-ként működött. Sándorfalván 1950-óta van folyamatos óvodai ellátás régi épületekben, majd 1984-ben az intézményhálózat egy új, a kornak megfelelő épülettel gazdagodott. Ennek az épületnek a 20. évfordulóján – 2004-ben – vette föl az intézmény a Pipacs Óvoda nevet. Az elnevezés a falu alapítását követő időkből ered, mivel az új házakat cseréppel fedték be a korábban használatos zsuppfedéllel szemben – e falurészt nevezték el „pipacsfalvának”.
Az intézmény Pedagógiai Programjának is Pipacs Programnak lett a neve.

Óvodaképünk
Tevékenységünk a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére alapozódik.
Nevelőmunkánk a bátorító nevelésre épít, mely során – a családokkal együttműködve – a szeretetteljes, biztonságos légkörre, differenciált személyiségfejlesztésre törekszünk, mely elősegíti az iskolai közösségben történő szocializálódáshoz szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, a népi kultúra értékeinek beépítését az óvodai nevelőmunkánk gyakorlatába.

Gyermekképünk
A gyermekek az élményekhez, a mesékhez, a zenéhez és az alkotó tevékenységekhez való vonzódására építünk. Ha minderre lehetőséget adunk, akkor kialakul a gyermekek óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Biztosítjuk a gyermekek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.

Mottónk
„Szeretlek, és bízom benned.
Képes vagy rá.
S ha nem sikerül, nem baj.
Ez csak próbálkozás.
Tévedni emberi dolog.”

Nevelési célunk
A (2,5) 3-6-7 (8) éves gyermekek testi – érzelmi, szociális – értelmi képességek fejlődésének, a harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése,

 • érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes óvodai légkörben a család nevelőmunkáját kiegészítve,
 • figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat,
 • biztosítva a lehetőséget a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének megvalósítására,
 • a sokszínű tevékenységeken keresztül olyan készségek, képességek kialakítása, melyek alkalmassá teszik a zökkenőmentes iskolakezdésre.

A mással nem helyettesíthető játéktevékenységen keresztül fejlődjenek a gyermekek készségei, képességei, erkölcsi, szociális, intellektuális érzelmei.
A tevékenységeken és a játékon keresztül a gyermek életkorának megfelelő és egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése.

Az óvodai nevelésünk általános feladatai

 • Az egészséges életmód alakítása
 • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
 • Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Intézményünk négy épületben működik. Az óvodaépületek és csoportok arculatát az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá.
Fontosnak tartjuk, hogy az egységes nevelési elvek betartása és a közös értékekre épülő helyi Pedagógiai Program érvényesülése mellett minden óvodai egység tartsa meg egyéni hangulatát, varázsát, arculatát.
Óvodánkban szakmailag jól felkészült óvodapedagógusok és szakképzett dajkák szeretettel várják Önöket.
A néphagyomány jeles napjaiból kiindulva, évszakokra bontva tervezzük meg tevékenységrendszerünket.

Az óvodai tevékenységek

 • Játék, játéktevékenységbe ágyazott tanulás
 • Verselés, mesélés, dramatikus játék
 • Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Mozgás, mozgásos játékok
 • Külső világ tevékeny megismertetése, megszerettetése
 • Munka jellegű tevékenységek

Óvodai rendezvényeink

 • Mária-napi búcsú
 • Őszi rendezvények
 • Adventi vásár (városi rendezvény)
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünnepség
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvéti játszóház – szülőkkel együtt
 • Sportnap
 • Családi nap
 • Gyermeknap
 • Ballagók hete – Ballagás
 • Gyermekek születés és névnapja – csoportonként

Óvodánkban jelenleg működő szabadidős tevékenységek

néptánc, hitoktatás, ovi-foci, balett, görkorcsolya

Óvodánk munkáját segíti

a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, amely nyitott minden kívülálló személynek.
Rendszeres támogatóink az óvodánkba járó gyermekek szülei.
Adószám: 18467145-1-06

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,
csakis Rád figyelek, és Neked segítek,
ha szükséged van a segítségedre.”

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda pedagógiai programja – Pipacs Program

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda egészségfejlesztő programja

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda házirendje

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda szervezeti és működési szabályzata

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda közzéteteli lista 2020–2021

Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalva, Kis krt. 1.
Telefon: 62/251-264
E-mail: pipacs.ovoda@sandorfalva.hu

Kiss Éva intézményvezető

Fodor Magdolna intézményvezető-helyettes

Garami Enikő Hedvig intézményvezető-helyettes

Ügyfélfogadás rendje: telefonos egyeztetés alapján

Telephelyek:

Kis krt-i óvodaépület – Kis krt. 1 sz.

Telefon: 62/251-264

Iskola utcai óvodaépület- Iskola utca 3. sz.

Telefon: 62/251-436

Rákóczi utcai óvodaépület – Rákóczi utca 2. sz.

Telefon: 62/252-360

Kölcsey utcai óvodaépület – Kölcsey utca 45. sz.

Telefon: 62/250-084

Kis krt.-i épület munkatársai:

Kiss Éva intézményvezető

Fodor Magdolna óvodapedagógus

Farkasné Bihaly Ildikó óvodapedagógus

Garami Enikő Hedvig óvodapedagógus

Horváth Éva óvodapedagógus

Kovács Edina Rózsa óvodapedagógus

Lesetárné Weiser Erika gyógypedagógus

Rácz Hajnalka óvodapedagógus

Gadzur Emese óvodapedagógus (Gyed-en)

Pedagógiai munkát segítő:

Ráczné Rauk Erika óvodatitkár

Sinkó Andrea pedagógiai asszisztens

Dunsztné Fodor Erika dajka

Szabóné Szalma Ildikó dajka

Rolenc Erika Katalin dajka (tartósan távol)

Hullakó László Gábor karbantartó

Iskola utcai épület munkatársai:
Sáringer Endréné óvodapedagógus (munkaközösség-vezető)

Bóta Vivien óvodapedagógus

Gelányi Kata óvodapedagógus

Kálmánné Udvardi Nóra óvodapedagógus

Kiss Andrea óvodapedagógus

Kurai Ágnes óvodapedagógus

Ostrogonac Magdolna óvodapedagógus

Varga Valéria óvodapedagógus

Pedagógiai munkát segítő:

Denuczné Nömös Gabriella pedagógiai asszisztens

Hullakóné Csányi Anna dajka

Kuczora Andrásné dajka

Mészárosné Kovács Krisztina dajka

Szélné Gállik Ágnes dajka

Rákóczi utcai épület munkatársai:

Széll Józsefné óvodapedagógus (munkaközösség-vezető)

Nagy Mélykúti Nikoletta óvodapedagógus

Szalainé Silóczki Szilvia óvodapedagógus

Szőkéné Molnár Klára óvodapedagógus

Pedagógiai munkát segítő:

Eperjesiné Boldog Mária dajka

Fodor Lászlóné dajka

Kölcsey utcai épület munkatársai:

Máriné Balogh Anasztázia óvodapedagógus (munkaközösség-vezető)

Demus Mónika óvodapedagógus

Lénárt-Nömös Éva óvodapedagógus

Kovács Judit óvodapedagógus (Gyed-en)

Pedagógiai munkát segítő:

Tsereteli-Rziha Bettina pedagógiai asszisztens

Hell Erika dajka

Juhász Sándorné dajka

Betűméret