Napirendi pontok

Meghívó 2023. május 19.
2023-05-15
Napirendi pontok
2023-05-15

Utoljára frissítve 2023-05-24

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtása (zárszámadás)

3. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről, továbbá a fizetendő díjakról szóló 14/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirendi pont: Beszámoló Sándorfalva Város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

5. napirendi pont: Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

6. napirendi pont: Tájékoztató a Sándorfalvi Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról

7. napirendi pont: Tájékoztató a Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2022. évi munkájáról

8. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása

9. napirendi pont: Beszámoló a 2022 . évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

10. napirendi pont: Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2023. szeptember 01. – 2028. augusztus 31. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programja

11. napirendi pont: Sándorfalva 34 és 2297. hrsz-ú ingatlanokból telekalakítással létrejövő 34/2. hrsz. állami tulajdonba adása

12. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

13. napirendi pont: Sándorfalva Város 2023. évi Városnapi rendezvény lebonyolítására új szervező kijelölése

14. napirendi pont: Déli Blokk Motoros Egyesület és Sárközi Zsolt támogatása tesztmotorozáson való részvételben

15. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2022. évi működéséről szóló beszámolója és közhasznúsági melléklete

16. napirendi pont: Sándorfalva, Ady Endre utca 1. (2466 hrsz-ú) ingatlanon lévő Szolgáltatóház- Szegedi Sütödék Kft. által bérelt I/I üzlethelyiség beázásának elhárítása

17. napirendi pont: Helyszín módosítás a „Petőfi Sándor emléktábla készítése Sándorfalván” című pályázathoz kapcsolódóan

18. napirendi pont: Sándorfalvi Pipacs Óvoda Alapító Okirata módosítása csoport és létszámbővítés miatt

19. napirendi pont: „Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván” című pályázat eszközbeszerzés

20. napirendi pont: Döntés a díszpolgári címek és egyéb kitüntetések adományozásáról