Normatív határozatok 2012

Jegyzőkönyv – 2011. december 20.
2012-01-02
Pályázati felhívás a rendőrség hivatásos állományába történő felvételre
2012-01-10
2012.01.19.
1/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 19-i rendkívüli ülésének napirendje
2/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosítása a közmeghallgatás időpontjára tekintettel
3/2012
Hungary-Romania Cross-border Co-operation Programme (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program) –ra beadandó pályázathoz önerő biztosítása
4/2012
2012. évi könyvtári állománynövelő pályázat beadása és önrész biztosítása
5/2012
2012. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása és önrész biztosítása
6/2012
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
2012.02.09.
7/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 9-i ülésének napirendje
8/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9/2012
A Sándorfalvi Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének előzetes véleményezése
10/2012
Beszámoló a köztemető fenntartási feladatról
11/2012
A 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló önkormányzati célok meghatározása
12/2012
Körjegyzőségi iroda fenntartásának 2012. évi költségvetése
13/2012
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi pipacs Óvoda Tagintézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
14/2012
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetése
15/2012
Az Önkormányzat saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege.
2012.03.29.
16/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésének napirendje
17/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
18/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
19/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
20/2012
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
21/2012
Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. Sándorfalvi Postahivatal tevékenységéről
22/2012
Az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
23/2012
A Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
24/2012
A Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
25/2012
Az „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
26/2012
A Sándorfalvi Civil Szövetség 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
27/2012
A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
28/2012
A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
29/2012
A „Lila Akác” Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
30/2012
A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2011. évi támogatása elszámolásának elfogadása
31/2012
Polgárőr Egyesület Sándorfalva 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolása
32/2012
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolása
33/2012
Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolása
34/2012
Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolása
35/2012
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolása
36/2012
Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil szervezetek 2012. évi programjainak támogatására
37/2012
Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a 2012. évi Sportalap felhasználására
38/2012
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
39/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
40/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény (továbbiakban: EESZI) Alapító Okiratának módosítása
41/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Sándorfalvi Kulturális Központ alapító Okiratának módosítása
42/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
43/2012
Napelemes rendszer pályázati összegére vonatkozó 75/2011. (V. 26.) Kt. határozat módosítása
44/2012
„Kompetenciafejlesztő foglalkozások Sándorfalva városában a kézművesség, előadóművészet és a fotográfia jegyében” elnevezésű pályázat (TÁMOP-3.2.3/A-11/1) benyújtása
45/2012
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Iskola utcai telephelyének fejlesztése
46/2012
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő módosítása, valamint tulajdonosi nyilatkozattétel jogszerű székhely és telephelyhasználatról
47/2012
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
48/2012
Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. végrehajtásából adódó önkormányzati feladatokról
49/2012
Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
50/2012
Sándorfalva, belterület 816/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
2012.04.26.
51/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének napirendje
52/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
53/2012
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2011. évi költségvetésének végrehajtása
54/2012
Tájékoztató a kül- és belterületi csapadékvíz-elvezető csatornák helyzetéről és támogatás a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat működéséhe
55/2012
Az SFÜ Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mérleg és eredménykimutatása és 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolója
56/2012
A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi támogatásának elszámolása, 2011. évi működéséről szóló beszámolója és 2011. évi közhasznúsági jelentése
57/2012
Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggő aktuális pénzügyi helyzetről
58/2012
Sándorfalva Város 2011. évi Belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadása
59/2012
Tájékoztató az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. strandüzemeléssel kapcsolatos szabályozásáról
60/2012
Az ArtStab Kulturális Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
61/2012
A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2012. évi pályázatának támogatása
62/2012
A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
63/2012
A Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
64/2012
A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2012. évi pályázatának támogatása
65/2012
A Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
66/2012
A Déli Blokk Motoros Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
67/2012
A Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
68/2012
Az ArtStab Kulturális Egyesületnek a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának elutasítása
69/2012
A Sándorfalvi Civil Szövetségnek a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának támogatása
70/2012
Sándorfalva Város Önkormányzata második pályázati felhívása a 2012. évi Sportalap felhasználására
71/2012
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
72/2012
SFÜ Kft. pótelőirányzat iránti kérelme a hó eltakarítás többletköltségeinek biztosítása érdekében
73/2012
Kezességvállalás az SFÜ Kft. folyószámlahitel felvételéhez
74/2012
A 119/2011. (X. 27.) Kt. határozat módosítása
2012.05.31.
75/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-i ülésének napirendje
76/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
77/2012
Sándorfalva Város 2011. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló
78/2012
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
79/2012
Sándorfalva Város Fenntartható Fejlődési Programja 2012.
80/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményei működtetésébe adandó ingatlanok meghatározása
81/2012
2011. évi közbeszerzési statisztikai összegezés elfogadása
82/2012
Javaslat az ÁFA- kompenzáció felhasználására a Pallavicini Kastélyban
83/2012
Gazdasági társaság létrehozása a víziközmű szolgáltatás 2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében
2012.06.28.
91/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésének napirendje
92/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
93/2012
Üzemeltetési szerződés a DTH Kft.-vel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. végrehajtása érdekében
94/2012
Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév működéséről, tevékenységéről
95/2012
A Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi beszámolója
96/2012
Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról
97/2012
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása
98/2012
Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának helyzetéről
99/2012
Az Universitas Sport Club Szegednek a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának elutasítása
100/2012
Tóth Orsolyának a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának elutasítása
101/2012
A Sándorfalvi Sport Klub Egyesületnek a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának támogatása
102/2012
Az ArtStab Kulturális Egyesületnek a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának támogatása
103/2012
Döntés a 2012. évi Sportalap pályázati úton fel nem használt maradvány- összegéről
104/2012
Déli Napfény Nonprofit Kft. és Déli Napfény LEADER Egyesület támogatási kérelme
105/2012
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek biztosításának rendezésére hatósági szerződéskötés Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata között
106/2012
A TMV Tisza-Maros Kft.-ben lévő üzletrész elidegenítése
107/2012
A Sándorfalva Nádastó Szabadidőparkot érintő útszakaszokra történő „Megállni tilos” jelzésű KRESZ táblák kihelyezése
2012.07.26.
111/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 26-i rendkívüli ülésének napirendje
112/2012
62/2012. (VI.29.) VM rendeleten alapuló az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése című pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerő biztosítása
2012.09.27.
114/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésének napirendje
115/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
116/2012
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról
117/2012
Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I. félévi beszámolója
118/2012
Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekről: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi Betyárnapok
119/2012
Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé köznevelési intézmények vonatkozásában
120/2012
A SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. szétválásának előkészítése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. végrehajtása érdekében
121/2012
Szabályzat Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről és etikai eljárás szabályairól
122/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi szerv és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Sándorfalvi Kulturális Központ, Sándorfalva Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő közszolgáltató közintézmény között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
123/2012
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013-as fordulójához
124/2012
A 2012. évben kiírásra kerülő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című (KEOP-4.2.0) Környezeti és Energia Operatív Program keretében megjelenő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az önerő biztosítása
2012.10.25.
126/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésének napirendje
127/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
128/2012
Tájékoztató a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletnek az önkormányzatot érintő feladatainak jelenlegi állásáról, végrehajtásáról
129/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai terve, 2013. évi Ellenőrzési Programja és a 2013. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása
130/2012
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos dokumentum tervezeteinek, módosításainak elkészítése
131/2012
Tájékoztató a Nádastó Szabadidőpark 2012. évi strandszezonjáról
132/2012
Döntés meghozatala a „Vállalkozói szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0049 azonosító számú, Ivóvízminőség-javító program Sándorfalva Városában című projekt megvalósítására” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban
133/2012
Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről, különös tekintettel a szennyvízberuházásra 2012. január 1-től 2012. szeptember 30-ig terjedő időszakban
134/2012
A 0384/6 hrsz-ú Nádastó Szabadidőpark és a 0386 hrsz-ú kivett csatorna ingatlan telekösszevonása
135/2012
Folyékony-hulladékszállításra vonatkozó szerződés hatályának módosítása
136/2012
A 102/2012. (X.1.) VM rendelet (falumegújítás és fejlesztés) keretében meghirdetetett pályázati kiírásra benyújtandó „Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark infrastruktúra fejlesztése” című projekthez önerő biztosítása
2012.11.29.
137/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-i ülésének napirendje
138/2012
Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
139/2012
Tájékoztató a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítéséről
140/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
141/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
142/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének felülvizsgálata
143/2012
Név szerinti szavazás elrendelése
144/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi rendezvényeinek meghatározása
145/2012
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
146/2012
Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye részére közbeszerzés eljárás kiírása étkeztetés tárgyában
147/2012
Az ülés folytatásának elrendelése
148/2012
Az egészségügyi alapellátásról szóló feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Sándorfalva Város Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között
149/2012
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
150/2012
Igazgatási szünet elrendelése
2012.12.13.
151/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i rendkívüli ülésének napirendje
152/2012
Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
153/2012
Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatban
154/2012
Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című (KEOP-5.5.0/D) Környezeti és Energia Operatív Program keretében megjelenő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az önerő biztosítása
155/2012
Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
156/2012
Az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi-, il. közintézményi elnevezések felülvizsgálata
157/2012
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11 „Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű pályázata beadásának támogatása