Önkormányzati Intézmények

Az intézmény feladata Sándorfalva környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

Bővebben

Az óvoda története 1883-ra nyúlik vissza, amely „nyári menedékházként” működött. Sándorfalván 1950-óta van folyamatos óvodai ellátás régi épületekben, majd 1984-ben az intézményhálózat egy új, a kornak megfelelő épülettel gazdagodott. Ennek az épületnek a huszadik évfordulóján – 2004-ben – vette föl az intézmény a Pipacs Óvoda nevet.

Bővebben

Sándorfalva város közigazgatási területén, az idősek, fogyatékkal élők szociális ellátását szervezi az intézmény. A korosztálynak elérhető szolgáltatások között megtalálható az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkezés, a tanyagondnoki szolgáltatás.

Bővebben

A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzat száz százalékos tulajdonú gazdasági társasága, amely Sándorfalva városának üzemeltetésével, közterületeinek tisztán tartásával, a helyi piac és a Nádastó Szabadidőpark üzemeltetésével, valamint építőipari tevékenységgel és projektmenedzsmenttel foglalkozik.

Bővebben

A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskolát (STAMI) 2007 szeptemberében alapította a sándorfalvi önkormányzat, amely 2013 januárja óta a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik Kiválóra Minősített Intézményként. Az iskola erősségeit a szakmai szempontok alapján összeállított, a gyermekek művészeti és lelki fejlődése iránt elkötelezett pedagógus gárdának köszönheti.

Bővebben

Az iskola alapvető célja, hogy a Sándorfalván, a környező településeken, illetve a tanyavilágban élők tanulás iránti igényeinek figyelembevételével, olyan oktató-nevelő munkát végezzen, amely a lehető legjobb feltételeket biztosítja az általános iskolai tanulmányok elvégzéséhez, valamint a középiskolára történő felkészüléséhez.

Bővebben

Sándorfalvi Építő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról 2019. évben döntött a képviselő – testület. A céget városunk fejlődése, arcképének alakítása, és megújulása érdekében alapították. Első feladata a vállalkozásnak a Sándorfalvi Piac építése.

Bővebben
Betűméret