Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény

Rövidített név: Sándorfalvi EESZI

Székhely: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

Tel./fax: 62/250-004

E-mail: eeszi@sandorfalva.hu

 

Intézményvezető: Kelecsényi Karolina

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

Tel./fax: 62/250-004

E-mail: eeszi@sandorfalva.hu

 

Intézményvezető-helyettes: Megyesi Anett

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

Tel./fax: 62/250-004

E-mail: eeszi.gyermekjolet@sandorfalva.hu

Az intézmény 1999-ben jött létre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény névvel, célja a szociális alapszolgáltatások, gyermekvédelmi ellátások és a védőnői szolgálatműködtetése integrált szervezeti formában.

Fenntartója: Sándorfalva Városi Önkormányzat.

 

Alaptevékenységek:

Intézményünk szervezi Sándorfalva város és Dóc Község közigazgatási területén, az idősek, fogyatékkal élők szociális ellátását. A korosztály számára elérhető szolgáltatások között megtalálható az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkezés, a tanyagondnoki szolgáltatás. Az EESZI a szociális alapszolgáltatás keretei között segítséget nyújt a szociálisan rászorulók és idősek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Biztosítjuk a családok, a gyermekek és a fiatal felnőttek számára a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, bölcsődénkben a három éven aluli gyermekek számára színvonalas gondozást nyújtunk. A védőnői szolgálat biztosítja a várandós anyák, a gyermekek születéstől- beiskolázásig terjedő, gondozását, az iskola-egészségügyi ellátást.

Munkánk célja, hogy a segítségnyújtás olyan professzionális, hatékony szociális ellátórendszer működésével valósuljon meg, amelyben szakképzett, elkötelezett emberek dolgoznak.

Szervezeti és működési szabályzat 2016

  Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

e-mail cím: eeszi.gyermekjolet@sandorfalva.hu

Nyitvatartás:
H-K-CS 7:30-16:00

SZ: 7:30-17:00

P: 7:30-12:30

Munkatársak:

Ancsányi Gabriella szakmai vezető családsegítő
Ácsné Ferenczi Gabriella családsegítő
Táborosi Mihályné technikai dolgozó

A Családsegítő szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk a szociálisan rászorulóknak saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, illetve más okból származó problémáik megoldásában.
A gyermekjóléti alapellátás során hozzájárulunk a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek megvalósítása érdekében a családsegítőink feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Telephelyeink:

  Sándorfalva, Dózsa György utca 33.


A telephelyen működő szolgáltatások:

 • Idősek nappali ellátása
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkeztetés
 • Tanyagondnoki szolgálat

Idősek nappali ellátása (idősek klubja)

Tel.: 30/287-3379

E-mail: eeszi.ine@sandorfalva.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30– 15.30

Munkatársak:

Faragó-Barátné Pálinkó Edit, nappali ellátás vezető,

Süli Mária, gondozónő,

Gémesné Darázs Gabriella, technikai dolgozó,

Az 1973. óta működő szolgáltatás harminc főnek biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, megtartására, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja tagjainak az érdeklődési körüknek megfelelő programok, manuális és szellemi foglalkozások megteremtését biztosítja. Mindezek célja a magány csökkentése, az életkornak megfelelő fizikai és mentális állapot megőrzése. Programok és foglalkozások, különösen: kirándulás, színházlátogatás, irodalmi délelőttök, előadások, kézműves tevékenységek, stb. vehetők igénybe.

Házi segítségnyújtás

Tel.: 30/636-2182

E-mail: eeszi.hsny@sandorfalva.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30

 

Munkatársak:

Czirok Ferencné, vezető gondozónő,

Sajtosné Nagy Tünde, gondozónő,
Németh Anett Dorina, gondozónő
Szabóné Pesti Margit, gondozónő

Segítséget igényelhetnek azok, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, vagy róluk nem gondoskodnak. Ezen ellátás keretében biztosítjuk az alapápolási, gondozási feladatok elvégzését. Segítséget nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában, valamint a személyi és környezeti higiénia biztosításában. Szolgáltatásaink személyre szabottak, különösen: fürdetés, mosdatás, öltöztetés, gyógyszerelés felügyelete, reggeliztetés, ebédeltetés, bevásárlás, szociális ügyintézés, hivatalos ügyek intézésének megszervezése, mobilizálás, háziorvossal való kapcsolattartás.

Étkeztetés

Tel.: 30/287-3379 – ebédjeggyel kapcsolatos bejelentések

E-mail: eeszi.ine@sandorfalva.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30

 

Munkatárs:

Erdődi Anett számviteli dolgozó.

Tel.: 62/250-004 – számlázással kapcsolatos információk

Ebéd biztosítható azoknak a szociálisan rászorultnak és eltartottjaiknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt legalább naponta egyszer meleg ételről gondoskodni nem képesek. Az étkeztetésben házias jellegű ételeket és szükség szerint diétát biztosítunk. Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, ételhordókban történő elvitelére, illetve igény szerint az étel házhoz szállítására.

Tanyagondnoki Szolgálat

Településünkön 2004 januárjában kezdte meg működését a tanyagondnoki szolgálat azzal a céllal, hogy enyhítse a külterületen élő lakosság települési hátrányait, javítsa az itt élő lakosok alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését és az alapszükségletek kielégítését. 2009-ben a megnövekedett igények miatt, bevezették a 2. tanyagondnoki körzetet. A tanyagondnoki szolgálat alapvető feladatai:

 • gyermekek oktatási, nevelési intézménybe szállítása
 • étkeztetésben való közreműködés
 • házi segítségnyújtásban való közreműködés
 • családsegítésben való közreműködés
 • kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között

 

Munkatársak:

I. körzet tanyagondnok, Tel.: 30/535-9423

Korom Istvánné   II. körzet tanyagondnok  Tel.: 30/655-8307

 

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A Sándorfalva Város külterületen élő lakosság a szolgáltatás igénybevétele iránti igényét közvetlenül a tanyagondnoknak jelezheti.

  Sándorfalva, Széchenyi utca 20.


Bölcsőde

Elérhetőségeink:

E-mail: eeszi.bolcsode@sandorfalva.hu

Széchenyi utcai bölcsőde: 06-30-554-6069
Juharfás ligeti bölcsőde: 06-30-574-1526

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6.00–17.00

 

Bölcsődei felvételi kérelem letölthető ide kattintva

Munkatársak:

Megyesi Anett-bölcsőde vezető
Berényi-Kószó Ildikó-szakmai vezető Széchenyi utcai bölcsőde

 

Kisgyermeknevelők:

Csanádiné Dancsó Beatrix-kisgyermeknevelő
Dékány Emma-kisgyermeknevelő
Dósa Anna Mária-kisgyermeknevelő
Ferencziné Kormányos Krisztina- kisgyermeknevelő
Gulyásné Réczi Andrea- kisgyermeknevelő
Hegedűs Viktória-kisgyermeknevelő
Horváthné Lakatos Renáta-kisgyermeknevelő
Ormándi Nikolett-kisgyermeknevelő
Szűcs Ibolya-kisgyermeknevelő
Tamásné Haba Rozália-kisgyermeknevelő
Török Józsefné-kisgyermeknevelő
Vincze Annamária- kisgyermeknevelő
Vígh Noémi-kisgyermeknevelő
Zsikó Mária-kisgyermeknevelő

Dajkáink:

Bodor Ágota-dajka
Dékányné Hegedűs Erzsébet-dajka
Hegyi Józsefné-dajka
Horváth-Szénási Szilvia-dajka
Kazánné Nacsa Bernadett- dajka
Vér Nikolett- dajka

Gémesné Darázs Gabriella- szakács
Taskovics-Farkas Ildikó-szakács

 

Bölcsődénk 1954. óta működik a város központjában. Négy csoportszobában negyvennyolc gyermek gondozását és nevelését vállaljuk szakképzett gondozónők közreműködésével. A csoportszobák kellemes környezetet nyújtanak a gyermekeknek, sok szép játékkal felszerelve, biztosítva ezzel nekik a szabad játéktevékenységet. A sószobát a bölcsődébe járó gyermekek használják a napirendbe iktatva.

A kisgyermekek játszókertje az utca zajától védett, zárt területen helyezkedik el. Az árnyat adó fák alatt a gyermekek sok időt tölthetnek a szabadban, ahol az Európai Uniós előírásoknak és az életkornak megfelelő mozgásfejlesztő játékeszközök teszik változatossá a játékot. Saját főzőkonyhánkban a gyermekek életkorának megfelelő, változatos táplálást biztosítunk.

Munkánkat szakmai program alapján végezzük, amely előírja a gondozási–nevelési alapelveket. A gyermekeket érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben gondozzuk és neveljük. Célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Fontos feladatnak tartjuk a család és a bölcsőde közötti szoros kapcsolatot, a nevelési elvek egyeztetését. A bölcsődei élet megismerésére nyílt napokon is adunk lehetőséget.

   Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

Gyógykuckó

A telephelyen működő szolgáltatások:

 • Vérvétel: Hétfő 06:00-09:00

A vérvétellel kapcsolatos információk a háziorvosoktól kérhetőek

   Dóc, Dóczy Miklós utca 16


A telephelyen működő szolgáltatások:

 • Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkeztetés
 • Tanyagondnoki szolgálat

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Tel.: 62/ 270- 187

e-mail: eeszi@sandorfalva.hu

Nyitvatartás: kedd, csütörtök 730-1530óra

Ügyfélfogadás:

Kedd:                         11.30  – 15.30 óra

Csütörtök:                 7.30  – 11.30 óra

Munkatárs: Horváth Izabella

A Családsegítő szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk a szociálisan rászorulóknak saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, illetve más okból származó problémáik megoldásában.

A gyermekjóléti alapellátás során hozzájárulunk a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek megvalósítása érdekében a családsegítőink feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Házi segítségnyújtás

6766 Dóc, Dóczy Miklós utca 16

Tel.: 62/ 270- 187

E-mail: eeszi@sandorfalva.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30

 

Munkatárs:

Kálmánné Hatvani Zsuzsanna Mária gondozónő, Tel.: 30/2479224

Segítséget igényelhetnek azok, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, vagy róluk nem gondoskodnak. Ezen ellátás keretében biztosítjuk az alapápolási, gondozási feladatok elvégzését. Segítséget nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában, valamint a személyi és környezeti higiénia biztosításában. Szolgáltatásaink személyre szabottak, különösen: fürdetés, mosdatás, öltöztetés, gyógyszerelés felügyelete, reggeliztetés, ebédeltetés, bevásárlás, szociális ügyintézés, hivatalos ügyek intézésének megszervezése, mobilizálás, háziorvossal való kapcsolattartás.

Tanyagondnoki Szolgálat

6766 Dóc, Dóczy Miklós utca 16

Tel.: 62/ 302479264

E-mail: eeszi@sandorfalva.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30

Munkatárs:

Biczók Imre tanyagondnok, Tel.: 30/5359423

A településen 2000-ben kezdte meg működését a tanyagondnoki szolgálat azzal a céllal, hogy enyhítse a külterületen élő lakosság települési hátrányait, javítsa az ott élő lakosok alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését és az alapszükségletek kielégítését.

A tanyagondnoki szolgálat alapvető feladatai:

– étkeztetésben való közreműködés

– házi segítségnyújtásban való közreműködés

– családsegítésben való közreműködés

– kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között

– gyermekek oktatási, nevelési intézménybe szállítása

 

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A Dóc Község külterületen élő lakosság a szolgáltatás igénybevétele iránti igényét közvetlenül a tanyagondnoknak jelezheti.

Étkeztetés

6766 Dóc, Dóczy Miklós utca 16

Tel.: 62/ 270- 187

E-mail: eeszi@sandorfalva.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30

Munkatársak:

Kálmánné Hatvani Zsuzsanna Mária, gondozónő,

Tel.: 30/2479224 (belterületi igénylés esetén)

Biczók Imre, tanyagondnok

Tel.: 30/5359423 (külterületi igénylés esetén)

Számlázással kapcsolatos információk Sándorfalvi EESZI 62/250-004

Ebéd biztosítható azoknak a szociálisan rászorultnak és eltartottjaiknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt legalább naponta egyszer meleg ételről gondoskodni nem képesek. Az étkeztetésben házias jellegű ételeket házhoz szállítjuk és szükség szerint diétát biztosítunk.