Ügyrendi és Jogi Bizottság 2019. április 18-i nyílt ülésének jegyzőkönyve