Pályázati felhívás közművelődési szakember munkakör betöltésére

Napirendi pontok
2024-01-09
Ingyenes filmvetítés a Budai Sándor Művelődési Házban
2024-01-10

Utoljára frissítve 2024-01-10

A Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár munkáltató (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.) pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan időre szóló munkaviszony keretében, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
Helyi kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, helyi közösségi élet fellendítésében, kulturális programok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában való aktív közreműködés. Többek között programokkal kapcsolatos igényfelmérés elvégzése, helyi kulturális, szabadidős programok szervezése, rendezvények előkészítése, szervezése, lebonyolítása, koordinálása, egyeztetés az illetékes személyekkel, szervezetekkel, rendezvények lebonyolításához szükséges anyagok, szolgáltatások megrendelése, közreműködés a helyek/helyiségek rendezvényhez kapcsolódó berendezésében, a település marketing munkájában való közreműködés.

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó, a bérezés megállapodás alapján történik.

Munkavégzés helye: Az intézmény székhelye és telephelyei.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, közművelődési szakember szakképesítés, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete. Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
  • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással
    összefüggésben szükséges mértékig történő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban
    résztvevők a pályázati anyagát teljes körűen megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 23.

A pályázat benyújtható a megadott határidőig postai úton az alábbi címre, vagy személyesen hétfőtől csütörtökig a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtárban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.) Csányi Edit igazgató asszonynál történő leadással.

Szükség esetén személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információ kérhető hivatali munkaidőben: munkaügyi kérdésekben Papp Ibolyától a 62/572-977-es telefonszámon, szakmai kérdésekben Csányi Edit igazgató asszonytól a 06-20/777-1286-os telefonszámon.

A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.