Közlemény az önkormányzati választásról

Sándorfalva új kültéri bútorai és sütögetős helyei szabadon használhatóak
2019-10-11
Kigyűjtöttük a helyi választási adatokat
2019-10-14

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE A 2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT

2019. október 13. napjára, vasárnapra,

TŰZTE KI.

A SZAVAZÁS 06.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART

SZAVAZNI KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOK FELMUTATÁSÁVAL LEHET:

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA

  • érvényes személyazonosító igazolvánnyal (kártyaformátumú vagy régi típusú,könyvecske formájú) vagy
  • ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
  • érvényes útlevéllel, vagy
  • ideiglenes útlevéllel, vagy
  • érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel;
  • európai unió más tagállamának hatósága által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal

A LAKCÍM VAGY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSA

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor  hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el,
  • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala) , vagy
  • a személyi azonosító jelről szóló hatósági bizonyítvánnyal, illetőleg igazolással

A településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgár a kijelölt szavazókörben szavazhat – Sándorfalván a 4. számú szavazókörben ( Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ, Széchenyi utca 24.); Dócon a 1. számú szavazókörben (Művelődési Ház.)

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát,
MOZGÓURNÁT KÉRHET :
– a valasztas.hu honlapon
ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig nyújtható be.
ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.
– személyesen október 11-én 16.00 óráig nyújtható be.
– postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
– írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés október 13-án, 12.00 óráig a  szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
– írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Érvényesen szavazni tollal, a jelölt neve melletti, a lista neve feletti körbe tett „x” vagy „+” jellel lehet! Egyéb megjelölés a szavazat érvénytelenségét eredményezi! Nemzetiségi szavazásnál a nyitott boríték, illetve a nem zöld borítékban elhelyezett nemzetiségi szavazólap is a szavazatok érvénytelenségét eredményezi!

A Sándorfalvi Helyi Választási Bizottság tagjai:
Dr. Fekete-Szabó Tamás elnök
Makra Mihály elnökhelyettes
Dr. Németh Alexandra tag

A Helyi Választási Bizottság székhelye
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 06 62/ 572 961
e-mail: valasztas@sandorfalva.hu

Az utcák szavazókörönkénti beosztása és a szavazókörök pontos címe a www.sandorfalva.hu honlapon megtalálhatók.

A Dóci Helyi Választási Bizottság tagjai:
Becsei Adrienn elnök
Tóth Judit elnökhelyettes
Tülkös Ilona tag

A Dóci Helyi Választási Bizottság székhelye
6766 Dóc, Alkotmány utca 17.
Telefonszám: 06 60/ 270 231; 06 20/ 777 7212
e-mail: valasztas@sandorfalva.hu

A választásokkal kapcsolatos további információk, valamint a szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon.

Helyi Választási Iroda