Felhívás óvodai beiratkozásra!

A piacot érintő 7/2020. (IV.1.) Polgármesteri határozat részleteit alább olvashatják
2020-04-02
A piac húsvétvasárnap zárva tart
2020-04-03

Utoljára frissítve 2020-04-03

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.25) határozata a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A beiratkozás a Sándorfalvi Pipacs Óvodába az alábbi módon történik:

Minden sándorfalvi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, felvételre kerül a 2020/2021-es nevelési évre.

Ez alól kivétel, ha értesítést kapunk arról, hogy másik intézménybe nyert felvételt a gyermek.

Azok a gyerekek, akik 2020. szeptember 01. és 2020. december 31. között töltik a 3. életévüket, szabad férőhely esetén felvételt nyerhetnek.

2020. április 15-ig a szülők a pipacs.ovoda@sandorfalva.hu e-mail címre küldjék el a gyermek nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, TAJ számát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, továbbá szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét és telefonszámát. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) pontja alapján ezen adatokat jogszerűen tartjuk nyilván és kezeljük.

Felkérjük a Kedves Szülőt/Törvényes képviselőt, amennyiben a gyermek rendelkezik a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által készített Szakértői véleménnyel szíveskedjen jelezni.

A Sándorfalvi Pipacs Óvoda 4 épületben működik, ezek közül kettőt szíveskedjenek beírni az üzenetbe, melyikbe kérik a gyermek felvételét.

A testvérek automatikusan ugyanabba az épületbe kerülnek, ilyen esetben csak azt jelezzék, ahova a testvér jár.

Választható épületek:

  • Kis krt.
  • Iskola utca
  • Kölcsey utca
  • Rákóczi utca

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a későbbiekben a www.sandorfalva.hu oldalon megjelent időpontban kerül sor.

Minden munkanap 8-12 óra között ügyeletet tartunk, ha kérdésük van az alábbi telefonszámon tudunk felvilágosítást adni:

62/251-264

Segítő közreműködésüket köszönjük!

Kiss Éva s. k.

intézményvezető