Családsegítőt keres a Sándorfalvi EESZI

Megváltozott a ruhabörze nyitvatartása
2021-09-02
Régi-új helyszínt kap a sándorfalvi búcsú
2021-09-06

Utoljára frissítve 2021-09-02

A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő feladatainak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) Nm. rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, családgondozás, ügyfélfogadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, prevenciós programok szervezése. Egyének, családok, gyermekek rendszerszemléletű gondozása a szociális munka módszereivel és eszközeivel. Veszélyeztetettség megelőzése, felismerése, kezelése, munkájához előírt adminisztráció vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,

– Szakmai munkakörben eltöltött, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

– ECDL vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Főiskola, szociális és gyermekvédelem területén szerzett legalább 1- 3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

– Kiváló szintű megbízhatóság, empátia, pontosság, határozottság, együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személye adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. november 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelecsényi Karolina intézményvezető nyújt a 62/250-004 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: Családsegítő. Elektronikus úton az eeszi@sandorfalva.hu címen keresztül .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.