7. Napirendi pont: Maczkó Sándor kérelme a Sándorfalva, 08/18. hrsz. önkormányzati ingatlan vonatkozásában

Betűméret