3. napirendi pont: A „Nádastó Szabadidőpark II. ütemű fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredménye