2. Napirendi pont: Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása – szennyvíz-, és ivóvíz-rendszer