13. Napirendi pont: Sándorfalva, külterület 0436/3 helyrajzi számú ingatlan 3/12 tulajdoni hányadának elfogadása