12. Napirendi pont: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft bázisállomás létesítésének bérleti szerződése, a Sándorfalva, 813/3 hrsz. ingatlanon.