13. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről