12. Napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő – testületének …/2018.(….) önkormányzati rendelete a város településképének védelméről és minőségi alakításáról, előzetes társadalmi véleményeztetési eljárásra bocsátásáról

2. Napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő – testületének a költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-09-18
13. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
2018-09-18

Utoljára frissítve 2018-09-26

Közmeghallgatás keretében:

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő – testületének …/2018.(….) önkormányzati rendelete a város településképének védelméről és minőségi alakításáról, előzetes társadalmi véleményeztetési eljárásra bocsátásáról

12. Településképi véleményeztetési eljárás