11. napirendi pont: Felhatalmazás Dr. Szőke Zsolt László háziorvos feladatellátási szerződésének megszüntetésének előkészítésére