1. napirendi pont: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. teherautó beszerzés támogatása