Városunk idei költségvetése

Családi események online
2023-02-22
2023. február 09.
2023-02-23

Utoljára frissítve 2023-02-23

Elkészült a város költségvetési rendelete. A február 9-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen a képviselők megtárgyalták a város költségvetési rendeletét, majd 8 igen és 1 tartózkodással azt elfogadták. A költségvetést a takarékosság és a biztonságra törekvés jellemzi. Cél, hogy intézményeink működjenek, szolgáltatásainkat továbbra is biztosítsuk. Önkormányzatunknak meg kell tanulnia és alkalmaznia kell az alábbi fontos pontokat: megújuló energiaforrások, megújuló erőforrások, megújuló helyi társadalom. Az alábbiakban ennek részleteit, illetve a pontos számokat is olvashatják.

Egy település arculatát, költségvetését, szolgáltatásait nagyban befolyásolja, hogy hányan lakják azt. Ez az alapja az államtól kapott normatíváknak is. Sándorfalva lakosságának száma a 2022. évről 2023. évre 38 fővel nőtt, jelenleg 8.539 fő, Csongrád-Csanád vármegye 6. legnagyobb települése. A lakosság létszáma is befolyásolja a település adóerőképességét, mely településünkön 13.616 Ft/fő az idei évben.

Sándorfalva mérlegfőösszege 3.001.984.342 Ft. A mérlegegyezőség elve kimondja, hogy a bevételnek és a kiadásnak egyezőnek kell lennie. Az idei évben Sándorfalva fejlesztési tartalékkal nem rendelkezik, a pályázatok önerejére 10 millió forintot terveztünk.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól határozza meg egy település ellátandó kötelező feladatait. Sándorfalva nagyságából adódóan sok kötelező feladatunk van. Cél, hogy ezen kötelező feladatokat maradéktalanul továbbra is el tudjuk látni.

Az önkormányzat saját forrásaiból önként vállalt feladatokat is elláthat. Településünk ilyen feladatait jelen felsorolás tartalmazza. A képviselő-testület döntése alapján nem mondunk le önként vállalt feladatot, ugyanakkor fontos feladat, hogy a „kiadás ≤ bevétel” elvének kell érvényesülnie.

2023. évi kiadásaink nagyobb hányadát, 71%-át intézményi működtetésre, városüzemeltetési feladatok ellátására fordítjuk. A beruházások a költségvetés 29 %-át teszik ki melyek, a 2022-23. évben megnyert TOP PLUSZ pályázatok (külön bemutatva).

Ez a kép mutatja meg, hogy az állami finanszírozás és a saját bevételek mellett mennyi önkormányzati kiegészítést kell hozzátenni az intézményi költségvetéshez, hogy az intézmény működni tudjon. A 177/2022. (X.12) Kt. határozattal a képviselő-testület kimondta, hogy a következő időszakban is legfontosabbnak tartja a kötelező feladatok ellátását, melyben a rezsiválság kezelésének idejére elsőbbségi sorrendet állít fel: 1. helyen a gyermekintézményi feladatokat, 2. helyen a szociális és egészségügyi ellátást, a 3. helyen a hivatali és városüzemeltetési feladatokat, 4. helyen a közművelődési és sport feladatokat kell ellátni.

Sándorfalva áramdíja a 2022. évihez képest 12-szeresére, gázdíja 10-szeresére emelkedett. Ez a fizetési kötelezettség 2023-ban 124,7 millió forint plusz forrást köt le költségvetésünkben. Az áram összes tervezett költsége 529%-kal, a gáz összes tervezett költsége 453%-kal nőtt úgy, hogy a képviselő-testület már a 2022. évben egy 30%-os takarékosságot írt elő.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte azt a közvilágítási rendeletét, mely a teljes lekapcsolásról szólt. Állami kiegészítést kaptunk, mely elég a részleges működtetésre és a ledes korszerűsítés elindítására. Teljesen megmarad a közvilágítás a 4519-es út belterületi részén, az Alkotmány körúton és azokban az utcákban, ahol a buszjárat megy. A többi részen elsősorban a sarkokon, a hosszabb utcákban 1-2 közbenső lámpatesttel működik majd a közvilágítás. A takarékosságot és a fejlesztést most kell elkezdeni, nem biztos, hogy jövőre is kapunk majd kiegészítést. És hogy mi a magyarázata a fenti döntésnek? A 2022. évben 14,5 millió forint volt a közvilágítás, a 2023. évre 54 millió forint árajánlatot kaptunk.

A központi támogatásokat, normatívákat a lakosság létszáma alapján állapítják meg. A tavalyi évhez képest igaz, hogy 53 millió forinttal több támogatást kap a település, azonban ez nem elég a feladatok ellátásához. Az óvodai ellátást 151.000 Ft/ellátandó gyermek (271 fő), a bölcsődei ellátást 689.000 Ft/ellátandó gyermek (74 fő) kell kiegészíteni.

A képviselő-testület nem döntött adó emeléséről, az iparűzési adó alacsony mértékét azzal magyarázhatjuk, hogy településünk nagy része természetvédelmi és NATURA 2000-es terület, mely nem engedi nagyobb vállalkozások kialakulását. A jelenleg közel 800 vállalkozás 20%-a társas vállalkozás csak. A működési bevételeink a rezsi árak emelkedése miatt 290%-kal nőttek. Ennek feltöltése elengedhetetlen a város működtetéséhez.

Sándorfalva jelenleg 996.487.000 Ft fejlesztési forrással rendelkezik. A gazdasági nehézségek ellenére a képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot vissza nem ad, azt megpróbálja megvalósítani, hisz az elnyert összegek már jelenleg bankszámlánkon is rendelkezésre állnak, illetve Sándorfalva vagyonát fogják növelni. A tervek alapján egy 300 fős nagyterem épül az ifjúsági központhoz, megépül a Szatymazt és Sándorfalvát összekötő kerékpárút, felújításra kerül az Alkotmány körúti kerékpárút, a Kastély tetőtere beépül (közösségi tér kerül kialakításra), a pályai kocsmából rekreációs központot alakítunk ki és folytatódik a Nádastó Szabadidőpark öko-sétányának építése. A pályázati összegek másra nem fordíthatóak.

Az idei év takarékossága mellett fontos, hogy már a jövőről is gondoskodjunk. Minden épületünkre napelemek kerültek betervezésre (jelenleg az igényeket adtuk le az MVM felé). Megvizsgáltuk napelempark kialakításának lehetőségét (jelenleg nem találtunk olyan önkormányzati tulajdonú ingatlant, ahol ki tudnánk alakítani). Képviselő-testületi döntés alapján a geotermikus kaszkádrendszer kialakítása felé indultunk el, hisz a rendelkezésünkre álló hévízterv alapján Sándorfalva alatt termálvíz található.

A jelenlegi kép a termálvíz hasznosítását mutatja be, természetesen figyelembe kell venni a település adottságait is. Az önkormányzati hasznosítás mellett a jövőben szeretnénk bevonni a lakosságot és a helyi vállalkozásokat is. Gondolkozunk turisztikai hasznosításán is, létrehozva egy termálfürdőt. A rendszer kialakításánál jelenleg azon gondolkoznak a szakemberek, hogy olyan geotermikus kiserőművet hozzunk létre, amely villamos áramot is termel. A rendszerben 130 fokos gőzt hoznak felszínre, amellyel 123 MWh elektromos áramot termelnek. A hulladék hővel üvegházat, strandot, gyakorlatilag bármit lehet még fűteni.

Ez a költségvetés a takarékosságról szól. Azonban nem szabad leállni Sándorfalva további fejlesztésével, hisz ettől válik fenntarthatóvá és élhetővé, szerethetővé egy település. Álmodjunk tovább, tervezzünk tovább! És ez csak közösen lehet, hisz: „Egy közösség erősebb, mint 8.539 ember külön-külön!”

A közmeghallgatás Gajdosné Pataki Zsuzsanna, városunk polgármestere bővebben is beszélt a költségvetésről.