Tudnivalók az óvodai beiratkozásról

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. február 3-i nyílt ülésének jegyzőkönyve
2023-02-09
Hol legyen felállítva az új Petőfi dombormű?
2023-02-15
Vissza a hírekhez
Óvoda ovi

Óvoda ovi

Utoljára frissítve 2023-02-13

A törvény értelmében azoknak a gyermeknek, akik augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük.

Az érintett gyermekeket tehát tavasszal be kell íratni a kiválasztott intézménybe. A Sándorfalvi Pipacs óvodában a beiratkozás időpontja 2023. április 24. (hétfő) 7-16 óráig, illetve április (kedd) 8-17 óráig. Helyszíne a Kis körút 1 szám alatti telephely. Személyes ügyintézéshez időpont egyeztethető április 17-től munkanapokon 10 és15 óra között, a 62/251-264, 06-20/287-4961 telefonszámon.

A veszélyhelyzet fennállására tekintettel a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, elektronikus úton is eljárhat és a szükséges eredeti dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
  • Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2023. május 11-e, a döntésről szóló határozatot elsősorban a beiratkozáskor megadott e-mail címre küldi meg az óvoda.