Tanulmányút Újszentesre

Kiss Antal 1947-2023
2023-05-26
Képes beszámoló a Pipacs Óvoda gyereknapjáról
2023-05-26

Utoljára frissítve 2023-05-26

A közösségfejlesztés célja: az egyénben a helyi közösséghez, nagyobb léptékben a társadalomhoz tartozás tudatosítása, elősegítése, hogy közösségi és és társadalmi beágyazottságban éljen. Legyen esélye saját életfeltételeinek javítására, a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. romániai tanulmányutunk alatt a fentiek a megszokottnál hangsúlyosabb jelentést nyertek.

Az Újszentesre (testvértelepülésünkre) történő látogatásunkkal, határon túl is, a helyi közösséghez való tartozás erősítésére törekedtünk: a meghívott résztvevők sándorfalvi lakosok, civilszervezetek vezetői, önkormányzati dolgozók voltak. A tanulmányút résztvevői megismerhették a Romániában kisebbségben élő magyar közösség csoportjait, közösségi szerepvállalásaikat és életét, együtt gondolkodásukat, múlthoz való ragaszkodásukat, jövőről alkotott elképzeléseiket.

Példaértékű az összetartozásuk, együtt gondolkodásuk, tenni akarásuk. Egy másfajta szemszögből, mint amit itthon megszoktunk, bepillantást engedtek a kulturális intézményeik mindennapi működésébe, a magyar kultúra hagyományainak ápolásába, a kisebbségi létben a megmaradás zálogaként számontartott közösségi lét megtartásának lehetőségeibe.