Tájékoztató a gázár kedvezmény igénybevételéről

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén
2022-09-13
Meska kiállítás
2022-09-16

Utoljára frissítve 2022-09-15

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott földgáz többletmennyiség igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához az alább mellékelt formanyomtatványt szükséges kitölteni és benyújtani az Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjához.

Amennyiben az ingatlan megfelel a rendeletben foglalt követelményeknek, a Jegyző Hatósági Bizonyítványt állít ki az ingatlanon található lakások számáról, amelyet a szolgáltató felé kell a kedvezményt igénylőnek benyújtani.

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassák végig, annak érdekében, hogy a kedvezmény idénybevétele szabályos legyen!

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a határozza meg, hogy a lakás, mint rendeltetési egység milyen helyiségeket kell, hogy tartalmazzon.

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

Fentiek alapján ahhoz, hogy az adott ingatlanban egynél több, legfeljebb négy lakás rendeltetési egység igazolható legyen, a fenti helyiségekkel minden lakóegységnek önállóan kell rendelkeznie.

A nyomtatvány INNEN tölthető le.