Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatója a helyi adó alanyi részére

10. napirendi pont: Zártkert 2. ütem pályázat keretében lefolytatott „Öntözőrendszer és vadkerítés kiépítése” tárgyú beszerzési eljárás eredménye
2022-02-09
Humán Bizottság 2022. február 3-i nyílt ülésének jegyzőkönyve
2022-02-10

Utoljára frissítve 2022-02-10

Felhívom tisztelt adófizetésre kötelezett magánszemélyek, vállalkozások [a továbbiakban együttesen: adóalanyok] figyelmét arra, hogy a települési önkormányzatot megillető 2022. évi

helyi iparűzési adóelőleg

magánszemélyek kommunális adója

I. félévi részletét 2022. március 16. napjáig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni Sándorfalva Városi Önkormányzat adószámláira.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság [továbbiakban: adóhatóság] 2022. február hónapjában az adóalanyok részére közönséges postai levélküldemény útján kikézbesíti az adószámláinak egyenlegértesítőjét, a céges vállalkozások részére elektronikus úton.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adóalanyok az egyenlegértesítőhöz mellékelve kapnak készpénz-átutalási megbízást (un. sárga postai csekk), az adó valamint a lejárt adóhátralék/egyéb adók módjára behajtandó köztartozás megfizetéséhez.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adóalanyok az egyenlegértesítőjük mellé nem kapnak készpénz-átutalási megbízást az adófizetési kötelezettségüket átutalás útján tudják teljesíteni.

Adószámlaszámok:

Építményadó számla:57100106-13361154
Magánszemélyek kommunális adó számla:57100106-13335917
Helyi iparűzési adó számla:57100106-13335924
Gépjárműadó számla (csak hátralék esetében):57100106-13336004
Talajterhelés számla:57100106-10000087
Idegenforgalmi adó számla:57100106-13351038
Késedelmi pótlék számla:57100106-13335948
Bírság és végrehajtási költség számla:57100106-13335931
Idegen bevétel számla:57100106-13339935

Tájékoztató – gépjárműadóval kapcsolatban

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. § rendelkezése értelmében 2021. és azt követő éveket érintő minden gépjárműadóval kapcsolatos ügyben a NAV jogosult eljárni.

A 2020. és az azt megelőző évekre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat, így ezen éveket érintő hátralékok beszedését és a fennálló túlfizetések visszatérítését is.

Az adózással kapcsolatos további kérdéseikkel kérem a tisztelt adózókat, hogy szíveskedjenek ügyfélfogadási időben az adóhatóság ügyintézőit keresni, személyesen vagy telefonon.

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Csoport

Telefon: +36-62-572-968, +36-62-572-970

Telefax: +36-62-572-976

Ügyfélfogadási rend:

hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 – 12:00

szerda: 13:00 – 17:00

Dr. Török Éva

jegyző