Pályázati felhívás védőnő munkakör betöltésére

Foglalkozás-egészségügyi rendelés és alkalmassági vizsgálatok a Sanitas’ 92 Kft.-nél
2023-01-19
Rendőrségi tanácsok a biztonságos internetezéshez
2023-01-27

Utoljára frissítve 2023-01-24

Sándorfalva Városi Önkormányzat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet  vegyes (területi és iskolai) védőnő munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok Sándorfalva Városi Önkormányzat 19/2022.(XII.14.) önkormányzati rendeletével létrehozott 4. sz. védőnői körzet vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására

 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.),
 • az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályiról szóló 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai, felsőfokú védőnői végzettség
 • büntetlen előélet, annak igazolása, hogy a pályázó nem áll az Eszjtv. 2. § (4) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5)-(6) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi szolgálati jogviszony olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a  2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt
 • MESZK tagság igazolása
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 17.

A pályázat benyújtásának módja:

 • személyesen vagy postai úton, a pályázat Sándorfalva Városi Önkormányzat Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármesternek történő eljuttatásával (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.), a borítékra kérjük ráírni „Védőnői pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 62/572-963-as telefonszámon.

A pályázók személyes meghallgatására is sor kerül, a nyertes pályázóval történő szerződéskötésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás során utólagos hiánypótlásnak nincs lehetősége, kivéve a hatósági erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a meghallgatáson történő bemutatását.

Szerződéskötés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.