Óvodapedagógust keres a Pipacs Óvoda

Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 2021. október 22-i nyílt ülésének jegyzőkönyve
2021-10-27
Tök Jó Sándorfalva: Kolozsvári u. 39.
2021-10-29

Utoljára frissítve 2021-10-28

A Sándorfalvi Pipacs Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2022. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Éva nyújt, a 06 62 251 436 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Pipacs Óvoda címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Kis krt 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 326/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Kiss Éva intézményvezető részére a pipacs.ovoda@sandorfalva.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kiss Éva, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat beérkezés után azonnal elbíráljuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.