Napirendi pontok

Napirendi pontok
2022-09-20
Rendőrségi tanácsok csalók ellen
2022-09-20

Utoljára frissítve 2022-09-29

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

3. napirendi pont: A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. I. félévi mérleg- és eredmény kimutatása, tevékenységéről szóló beszámolója

4. napirendi pont: SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata

5. napirendi pont: A Sándorfalvi Építő Kft. 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója, mérleg- és eredmény kimutatása

6. napirendi pont: Sándorfalvi Építő Kft. javadalmazási szabályzata

7. napirendi pont: Beszámoló a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2021. évi munkájáról, a 2022/2023. nevelési év munkatervének véleményezése

8. napirendi pont: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi  pályázati  fordulójához

9. napirendi pont: „Belterületi útépítés Sándorfalván III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

10. napirendi pont: „Mélyfúrású rétegvízkút létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

11. napirendi pont: Mercedes gépjármű értékesítésre történő kijelölése

12. napirendi pont: „Művelődési központ építése Sándorfalván” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása

13. napirendi pont: „Művelődési központ építése Sándorfalván” című pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása beszerzés

14. zárt napirendi pont: Sándorfalva, belterület 822 valamint a 821/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítási eljárás befejeződése, csereszerződés megkötése