Napirendi pontok

2024. március 28.
2024-03-22
Szurkolói lánycsapatot szervezünk
2024-03-22

Utoljára frissítve 2024-03-27

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2024. (… …) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

4. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

5. napirendi pont: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi közbeszerzési terve

6. napirendi pont: A 2024. évi belterületi közérdekű védekezést és kényszerkaszálást elvégző gazdálkodó szervezet kijelölése

7. napirendi pont: Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

8. napirendi pont: A Sándorfalva, Szabadság tér 4/a. számalatti Gyógykuckó átalakítás, fogorvosi rendelők kialakítása

9. napirendi pont: Sándorfalva közösségi színterei és rendezvényi eszközei használatának szabályzata

10. napirendi pont: Sándorfalva város Településrendezési eszközök részleges módosításának indítása