Napirendi pontok

2024. Február 2.
2024-01-30
Tájékoztatás a LED csere programról
2024-01-30

Utoljára frissítve 2024-02-06

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. napirendi pont: Rendeletmódosítás az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása tárgyában

3. napirendi pont: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve és beszámolója a szombati vásárról

4. napirendi pont: A Sándorfalvi Építő Kft. 2024. évi üzleti terve

5. napirendi pont: Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása és az intézmény 2024. évi munkatervének jóváhagyása

6. napirendi pont: 2024. évi igazgatási szünet elrendelése

7. napirendi pont: A Sándorfalvi Pipacs Óvodába felvételi időpont meghatározása a 2024/2025-ös óvodai nevelési évre

8. napirendi pont: A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2024. évi nyári zárva tartása

9. napirendi pont: Döntés „Helyi humán fejlesztések Sándorfalván és Dócon” című pályázat benyújtásáról

10. napirendi pont: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

11. napirendi pont: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és Sándorfalvi Építő Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása

12. napirendi pont: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi középületekben történő megtartásának rendjéről

13. napirendi pont: Sándorfalvi Piacon 4 üzlethelyiséget magába foglaló ingatlanban lévő 1-4. számú üzlethelyiség bérlőinek kérelme a terasz bérleti díjának 50 %-kal történő csökkentésére

14. napirendi pont: Döntés a „Bikakaszáló” elnevezésű területre gazdaságfejlesztési célra kiírt pályázat nyerteseiről (SÖV Nkft.)

15. napirendi pont: Sándorfalva, 820/1 hrsz  alatti önkormányzati tulajdonú „Szolgáltató és üzemcsarnok” csarnok és földszinti raktár, valamint a 4-es számú iroda bérlő módosítása

16. napirendi pont: Sándorfalva, 820/1 hrsz  alatti önkormányzati tulajdonú „Szolgáltató és üzemcsarnok” helyiségére kiírt pályázat elbírálása (Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár)