Napirendi pontok

Sándorfalván is végez felmérést a KSH
2024-02-06
Idén is megrendezik az Árvízi Emlékfutás és Teljesítménytúrát
2024-02-06

Utoljára frissítve 2024-02-06

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. napirendi pont: Rendeletmódosítás az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása tárgyában

3. napirendi pont: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve és beszámolója a szombati vásárról

4. napirendi pont: A Sándorfalvi Építő Kft. 2024. évi üzleti terve

5. napirendi pont: Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása és az intézmény 2024. évi munkatervének jóváhagyása

6. napirendi pont: 2024. évi igazgatási szünet elrendelése

7. napirendi pont: A Sándorfalvi Pipacs Óvodába felvételi időpont meghatározása a 2024/2025-ös óvodai nevelési évre

8. napirendi pont: A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2024. évi nyári zárva tartása

9. napirendi pont: Döntés „Helyi humán fejlesztések Sándorfalván és Dócon” című pályázat benyújtásáról

10. napirendi pont: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

11. napirendi pont: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és Sándorfalvi Építő Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása

12. napirendi pont: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi középületekben történő megtartásának rendjéről