Napirendi pontok

Téli veszélyekre hívja fel a figyelmet a rendőrség
2022-11-15
Áramszünet november 25-én Sándorfalva külterületén
2022-11-16

Utoljára frissítve 2022-11-24

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. napirendi pont: Rendelet-tervezet a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(VII.21.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

4. napirendi pont: Döntés a Sándorfalva város Településrendezési eszközök részleges módosításáról

5. napirendi pont: A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása

6. napirendi pont: Sándorfalvi EESZI bölcsőde szakmai programjának elfogadása

7. napirendi pont: Éven belüli lejáratú likvid hitelkeret felvétele 2023. évre

8. napirendi pont: Igazgatási szünet elrendelése

9. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

10. napirendi pont:

Sándorfalva Város Önkormányzat 2023. évi Ellenőrzési Programja, 2023. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata, a 2023. évi kockázatelemzési táblázat és módosított Kockázatelemzés a 2021-2024. évi módosított stratégiai tervhez és a 2021-2024. évi módosított belső ellenőrzés stratégiai terv elfogadása

11. napirendi pont: „Sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése II. ütem – Három egységes kereskedelmi épület létesítése” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredménye

12. napirendi pont: „Szolgáltató és üzemcsarnok épület kialakítása Sándorfalván” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredménye

13. napirendi pont: Geotermikus kaszkád rendszer kiépítése Sándorfalván

14. napirendi pont: Szolgáltató és Üzemcsarnok bérleti díj meghatározása

15. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022.(I.26.) Kt. számú határozatának felülvizsgálata

16. napirendi pont: Szociális alapú bérlakás iránti jogosultság felülvizsgálatáról döntés