Már tavaly novemberben megkezdték az áramszünetekről küldött bejelentések kivizsgálását

Íme a 2024-es hulladékszállítási naptár!
2024-01-09
Év eleji örömhír
2024-01-09

Utoljára frissítve 2024-01-09

Tisztelt Sándorfalviak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Szabályozási Osztálya (a továbbiakban: Hivatal) 2023. november 21-én megkezdte az Önkormányzatunktól érkezett közérdekű bejelentés kivizsgálását a településünket érintő áramellátási probléma (mikro áramszünetek) vonatkozásában.

Ennek keretében nyilatkozattételre hívta fel az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t, hogy városunkban a bejelentést megelőző egy éves időszakban hány alkalommal volt részleges vagy teljes üzemszünet, ezek hány fogyasztót érintettek, mennyi ideig tartottak, milyen okból következtek be. Kérte továbbá a nyilatkozatukat is, hogy milyen intézkedéseket tettek vagy terveznek az érintett hálózati szakaszok fejlesztése érdekében.

A Hivatal ilyenkor azt vizsgálhatja meg, hogy a felügyelete alá tartozó szolgáltatók gyakorlatai mennyire felelnek meg a jogszabályi és üzletszabályzati rendelkezéseknek.

Az MVM 2023. december 14-én eleget tett nyilatkozattételi kötelezettségének a Hivatal felé, miszerint Sándorfalván 2022. november 1. és 2023. október 30. között az alábbi hálózati események következtek be:

  • 35 db rövid idejű kimaradás, melyek közül 23 db volt gyors visszakapcsolás (GVA) és 12 db lassú visszakapcsolás (LVA)
  • 5 db hosszú idejű kimaradás

A villamosenergia-szolgáltatás minőségi jellemzőit, illetve a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó főbb műszaki paramétereket az MVM Üzletszabályzatának M4.sz. melléklete és F3 sz. függeléke tartalmazza, mely az alábbi minimális követelményt írja elő:

Fogalom, szabályozási hely: Rövid idejű tápfeszültség kimaradás (ÜSZ M4. melléklet 1.5 pont)

Definíció: Rövid idejű kimaradásnak tekintjük, ha a tápfeszültség a megegyezéses feszültség 5 %-a alá csökken és ez az állapot a 3 percet nem haladja meg. Jellemzően a középfeszültségű védelmi automatika működés okozza.

Követelmény: Egy évben (a bejelentést megelőző 365 nap) a feszültség rövid idejű kimaradásának száma az elosztói engedélyes felhasználóinál középfeszültségű szabadvezeték hálózati táplálás esetén maximum 70 db lehet.

A Hivatal megállapította, hogy a városunkban bekövetkezett 35 db rövid idejű tápfeszültség kimaradás alatta van az MVM Üzletszabályzat M4. melléklet 1.5 pontjában 70 darabban meghatározott minimális minőségi követelménynek.

Megállapították továbbá, hogy a vizsgált időszakban 5 db olyan áramszünet volt, ami hosszabb idejű áramkimaradást okozott (pl. faág leszakadása, madarak, stb.)

A Hivatal a fentiekre tekintettel azt állapította meg, hogy Sándorfalván nem következtek be kimagasló számban hosszú idejű áramkimaradások, a közérdekű bejelentés – Panasztörvény 2. § (1) bekezdése szerinti – elbírálása során tevőleges magatartással vagy mulasztással megvalósított jogsértést nem tárt fel.

Ennek ellenére a Hivatal jelzéssel élt az MVM felé, kérve az érintett hálózati üzemszakasz fejlesztését.

Az MVM az alábbi választ adta:

Már elvégzett intézkedések:

  • a hálózaton keletkező rövid idejű zavartatások zárlatérzékelőkkel való körülhatárolása
  • földi és légi (drónos) hálózati bejárás, és az ezek során talált hálózati elem sérülések javítása, pl. sérült szigetelők cseréje feszültség alatti munkavégzés során
  • az M039-011 Halgazdaság ÉHTR állomás karbantartása

További tervezett intézkedések:

  • A várost ellátó 20kV-os vonal tervezett gallyazási munkái ütemezésének előre vétele, mely – a hálózat üzembiztos működését veszélyeztető ágak, gallyak eltávolítása révén hozzájárul a szabadvezetékes hálózat stabilabb működéséhez
  • 2024 első negyedévében a zavartatásokkal érintett szakaszon 2 darab 20 kV-os légvezetékes leágazás földkábeles hálózatra történő átépítése.A munkálatok befejezésének várható időpontja: 2024. június 30., melyet az időjárási körülmények befolyásolhatnak.

Összefoglalva: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal álláspontja szerint az üzemi hibák léte az elektromos hálózat üzemeltetésével együtt járó természetes jelenség. A tudomány és technika jelen állása mellett nem lehet teljes egészében kiküszöbölni az egyes üzemi hiba eseményeket. Azokat az üzemviteli tevékenység természetes velejáróinak kell tekinteni. Egyes hibáknak, azok jellegéből következően, újra és újra be kell következniük, amíg a hiba oka és helye pontosan meghatározhatóvá válik. Sajnálatos módon, ez a jelenség átmeneti problémát okozhat az ügyfeleknél, kisebb szolgáltatáskiesések formájában.

Az MVM feladata ugyanakkor az, hogy ügyfelei számára olyan szolgáltatást nyújtson, amely kielégíti a szolgáltatásminőségi követelményeket, melyeket az MVM a vizsgált időszakban nem sértett meg és általuk tervezett, jövőben megvalósuló intézkedések pedig hozzájárulhatnak az ellátási kimaradások számának csökkenéséhez.

Nem tudok beletörődni abba, hogy ez a hiba végül is nem hiba. …és nem is fogok! Az elmúlt időszakban is volt mikro áramszünet. Ezek a műszaki problémák megkeserítik a komfortos életünket. Nagyon remélem, hogy az MVM Démász által megjelölt fejlesztések még tovább csökkentik és a jövőben meg is fogják szüntetni a mikro áramszüneteket!

Gajdosné Pataki Zsuzsanna

polgármester