Kerékpárút épül Szegedtől Ópusztaszerig a 4519-es út mentén

Lakossági fórum a kerékpárút-építésről
2018-03-13
Lesz piac március 15-én!
2018-03-14

Utoljára frissítve 2018-03-14

A Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzattal, Dóc Községi Önkormányzattal és Ópusztaszer Községi Önkormányzattal konzorciumi együttműködést kötött a három települést és Szegedet összekötő kerékpárút kiépítésére.

Íme a beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

 • A tervezett kerékpárút nyomvonala a 4519-es Szeged–Csongrád út mentén helyezkedik el. A nyomvonalat úgy jelölték ki, hogy idegen területek minimálisan legyenek igénybe véve, az érintett szakaszokon a kerékpárút és a közút széle között a meglévő, illetve keresztmetszeti rendezés utáni vízelvezető árok elférjen, valamint a vonalvezetés elemei megfeleljenek az érvényben lévő műszaki előírásoknak.
 • A fejlesztés egyik szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonsága növelésének érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút-hálózat folyamatos bővítésére.
 • A fejlesztés egy másik aspektusból vizsgált szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja, ugyanis a tervezett nyomvonalon több turisztikai desztináció is található: a sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is a nyomvonal mellett van.
 • A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés tud megvalósulni az érintett három településen, amely hozzájárulhat az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez is.

kerekparut_palyazat04

 • A projekt a települési lakosság mobilitásának környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja.
 • A fejlesztés számos ingatlant érint, ezek zömében állami (Magyar Közút NZrt. által kezelt) és települési önkormányzati tulajdonúak, ám így is mintegy 132 magán ingatlan kapcsán lesz szükséges művelési ágból való kivonással, és ingatlanvásárlással számolni. A tulajdonviszonyok rendezése és véglegesítése a részletes tervdokumentációk elkészülése után válik lehetővé, és válik táblázatos formában bemutathatóvá.
 • A települések belterületén tervezett kerékpárforgalmi létesítmények fenntartását az önkormányzatok látják majd el. A külterületi szakaszok fenntartásáról a Magyar Közút Nzrt gondoskodik majd.
 • Nem támogatható tevékenységet, és nem elszámolható költséget a fejlesztés nem tartalmaz.
 • A tervezett nyomvonal része az országos kerékpárút törzshálózatnak. A tervezett szakasz illeszkedik a Szeged–Sándorfalva–Ópusztaszer–Baksi elágazás–Mindszenti rév–Tisza töltés–Csongrád útvonalhoz.

kerekparut_palyazat03

 • A fenti nyomvonalnak egyes szakaszai már elkészültek, illetve tervezés alatt állnak. A tervezett hálózathoz illeszkedik a meglévő Ópusztaszer belterületi kerékpárút, a meglevő Kistelek–Ópusztaszer kerékpárút, és a Kistelek környéki hálózat, így a Kistelek belterületi, és a Kistelek–Balástya, és a megtervezett Kistelek–Pusztaszer kerékpárút.
 • A burkolatszélesség külterületen 2,5 méter míg belterületen 2,25 méter lesz. A tervezett kerékpárút mintegy 17,60 kilométer hosszúságban épül ki.
 • A tervezett szakasz „A” hálózati funkciójú kerékpárút. Déli végpontján csatlakozik Szeged–Sándorfalva kerékpárúthoz, ezzel közvetlen kapcsolat létesül a fejlett Szegedi kerékpárút hálózathoz. Az északi végpontján csatlakozik a már üzemelő Ópusztaszeri belterületi kerékpárúthoz, amely egy hálózat része. Eljutást biztosít, Kistelek, Balástya településekre. Északi irányban tovább építhető Baks felé. A 42+020 kilométer-szelvényben bekötést biztosít a sándorfalvi Nádastóhoz, Ópusztaszeren elérési lehetőséget biztosít a Nemzeti Történeti Emlékpark felé.
 • A tervezett szakaszon a 4519-es út szelvényezés szerinti bal oldalán NATURA 2000 védettségű területek vannak, amelyekből 1–3 métert igénybe kell venni. A kerékpárút üzemeltetése nem jelent kifogásolható környezeti terhelést a NATURA 2000 védettségű területekre.

kerekparut_palyazat02

 • Sándorfalván a tervezett kerékpárút településhez mért elhelyezkedése szempontjából három szakaszból áll, mint külterületi szakasz, belterületi szakasz majd ismételten külterületi szakasz:
 1. szakasz 37,570–42,755 kilométer-szelvények között Dóc irányából
 2. szakasz belterület 42,755–44,167 kilométer-szelvény
 3. szakasz 44,167–47,556 kilométer-szelvény Szeged irányába

A tervezett kerékpárút nyomvonala párhuzamos a közúttal, a kitűzési alapvonal a kerékpárút burkolatának közút felőli széle. A szakaszon több helyen a nyomvonalhoz közel telefonoszlopok és nagy törzsátmérőjű és lombkoronájú fák találhatók, amelyeket figyelembe kell venni, és ki kell kerülni.

A közút 42,270 szelvényében keresztezik az utat a MOL Rt. kezelésében lévő, Algyő–Szank kondenzátum vezetékek. A védőcső-hosszabbítás elkerülése miatt a kerékpárút nyomvonala kitér majd a közút felé. A 42,590 szelvénytől a nyomvonal a helyszínrajzi kötöttségek miatt a közút szélétől 2 méterre kerül, és így egyenesen csatlakozik a meglévő szakaszhoz. A tervezett kerékpárút a 4519-es országos közút átkelési szakaszán épül meg. Csatlakozással rendelkezik a meglevő, Alkotmány körúti, belterületi kerékpárúttal. Sándorfalva déli külterületi szakaszán a tervezett kerékpárút nyomvonala párhuzamos a közúttal.

kerekparut_palyazat06

A fejlesztés összhangban van a megye stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival, elsősorban a „Szeged–Hódmezővásárhely–Makó–Arad–Temesvár–Szabadka városhálózati csomópont felépítése” és a „Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza‐térségben” elnevezésű területi célokkal. Illeszkedik Csongrád Megye Területfejlesztési Programja 4. Közlekedési kapacitások fejlesztése elnevezésű prioritásához, ezen belül pedig a 4. Kerékpárutak építése, kerékpáros útvonalak fejlesztése, kijelölése elnevezésű intézkedéscsomaghoz, továbbá a megyei területfejlesztési program mobilitás-fejlesztésre vonatkozó vezérprojektjének kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó elemeihez.

A fejlesztés illeszkedik továbbá Csongrád Megye ITP-jének két fő célkitűzéséhez, a megyei gazdaságfejlesztéshez és a településfejlesztéshez, ezen belül szervesen kapcsolódik a TOP 3.1. intézkedéséhez.

A fejlesztés Európai Uniós fejlesztési támogatás társfinanszírozásával valósul meg bruttó 699 millió 979 ezer 791 forintból.

 • A projekt kezdési időpontja: 2017. október 11.
 • A projekt várható befejezési időpontja: 2019. augusztus 30.