Családsegítőt keres Dócra az EESZI

Ultrahangos vizsgálatra lehet jelentkezni
2020-03-09
Tájékoztató az Elektronikus Fizetési Szolgáltatásról
2020-03-10

Utoljára frissítve 2020-03-09

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi – és Szociális Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő, heti 30 óra

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6766 Dóc, Dóczy Miklós utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő feladatainak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) Nm. rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, családgondozás, ügyfélfogadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, prevenciós programok szervezése. Egyének, családok, gyermekek rendszerszemléletű gondozása a szociális munka módszereivel és eszközeivel. Veszélyeztetettség megelőzése, felismerése, kezelése, munkájához előírt adminisztráció vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • • Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség,
  • • Szakmai munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •Főiskola, Szociális és gyermekvédelem területén szerzett legalább 1- 3 év szakmai tapasztalat,
  • •ECDL

Elvárt kompetenciák:

  • •Kiváló szintű Megbízhatóság, empátia, pontosság, határozottság, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személye adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2020. április 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ancsányi Gabriella nyújt, a 0662250004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi – és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a. I.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 375 /2020, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

Elektronikus úton: Ancsányi Gabriella részére a eeszisandorfalva@gmail.com címen keresztül

Személyesen: Ancsányi Gabriella, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a. I.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.