A Sándorfalvi EESZI szakácsot keres

Jegyzőkönyv Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről
2022-01-27
A gyermekorvos rendelése technikai okok miatt szünetel
2022-01-28

Utoljára frissítve 2022-01-27

A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 20.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         szakács végzettség

•         büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló okmányok, szakmai önéletrajz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•        Képesítési előírások igazolására az iskolai végzettséget tanúsító okmány másolata

•       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok kezeléséhez hozzá járul, valamint a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

•      Szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betöltésének időpontja: legkorábban 2022.02.15

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi EESZI címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szakács

Elektronikus úton eeszi@sandorfalva.hu e-mail címre

Személyesen: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat az intézményvezető bírálja el a fenntartó jóváhagyásával. Személyes meghallgatásra kerülhet sor. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.02.12.