Az EESZI pénzügyi ügyintézőt keres

Jól láthatóan haladnak a Bikakaszáló munkálatai
2022-03-31
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2022. március 25-i nyílt ülésének jegyzőkönyve
2022-04-01

Utoljára frissítve 2022-03-31

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény pályázatot hirdet 1 fő Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • közgazdasági vagy pénzügyi középfokú végzettség, érettségi
  • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló okmányok, szakmai önéletrajz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Képesítési előírások igazolására az iskolai végzettséget igazoló tanúsítvány másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok kezeléséhez hozzá járul, valamint a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik
  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betöltésének időpontja: legkorábban 2022. 05. 01

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 06.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi EESZI címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző
  • Elektronikus úton eeszi@sandorfalva.hu E-mail címre
  • Személyesen: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat az intézményvezető bírálja el a fenntartó jóváhagyásával. Személyes meghallgatásra kerülhet sor. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 04. 12.