Adatkezelési tájékoztató a Sándorfalva applikációról

A helyközi buszmenetrendről várunk észrevételeket
2021-05-07
Idén is indulunk a Virágos Magyarország versenyen
2021-05-11

Utoljára frissítve 2021-05-10

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Ön által letöltött Sándorfalva applikációt (a továbbiakban: applikáció)

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő):Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal által Sándorfalva Város Önkormányzata
Elérhetőségeink:
Postai címünk:6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
E-mail címünk:polghiv@sandorfalva.hu
Telefonszámunk:+3662572961
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:drfejes.peter@hanganov.hu

a továbbiakban: (Adatkezelő) üzemelteti és szolgáltatja.

Az applikáció igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (Felhasználó) az Adatkezelő számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli. Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mail-ben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti elérhetőségeinken.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím:1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám:+3613911400
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre Társaságunk székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A mobilalkalmazás által kezelt adatok

A mobilalkalmazás nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

Egyes funkciók regisztrációhoz / bejelentkezéshez kötöttek, ezt az alábbiakban külön kiemeltük.

A mobilalkalmazás használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Közterületi bejelentések

A Sándorfalva alkalmazás sándorfalvi lakosok számára kínál közterületi problémákkal kapcsolatos bejelentési lehetőséget.

Az alkalmazás rövid regisztráció után lehetőséget nyújt az eddigi bejelentések visszakeresésére. Fénykép és megjegyzés csatolása mellett az alkalmazás automatikusan rögzíti a bejelentés címét a könnyebb azonosítás érdekében.

Az adatkezelés célja

Az alkalmazás természetes személyek részére fejlesztett alkalmazás, amely lehetőséget nyújt a mindeninek a közterületi problémák hatékony elhárítása

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

 • Bejelentés ideje
 • Bejelentés kategóriája (illegális szemétlerakás, kátyú, tilosban parkolás, közvilágítási probléma, csőtörés, gázszivárgás, stb.)
 • Bejelentő neve és azonosítója
 • Bejelentés GPS koordinátái
 • Bejelentés címe
 • Device ID (eszköz azonosító): az alkalmazás letöltésekor egyedileg generált, a készülék megkülönböztetésére/azonosítására szolgáló számsor.
 • Felhasználónév: Active Directory címtárból, mint User ID (felhasználó azonosító) kerül rögzítésre, célja a munkavállaló azonosítása
 • Bejelentéshez csatolt fényképek
 • Bejelentéshez kapcsolódó megjegyzés

A mobil alkalmazás iOS és Android környezetben történő használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Adatkezelő az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Az alkalmazásban a „Korábbi bejelentéseim” menüpont alatt megtekintheti az Ön által korábban leadott, rendszerünkben tárolt közterületi bejelentéseit. 

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Bejelentkezés és regisztráció

Az alkalmazásban a bejelentkezéshez és a felhasználói adatok tárolására a Google LLC „Firebase Authentication” szolgáltatását használjuk. Eme szolgáltatás a felhasználói adatok védelmében további biztonsági szolgáltatásokat is nyújt.

Bővebb információ: https://firebase.google.com/support/privacy

Az adatkezelés célja

Felhasználó azonosítás közterületi bejelentésekhez és felhasználói fiók kezelés, bejelentkezés. A felhasználói adatok biztonságos tárolása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

 • Név
 • Jelszavak
 • E-mail címek
 • IP címek
 • Device ID (eszköz azonosító): az alkalmazás letöltésekor egyedileg generált, a készülék megkülönböztetésére/azonosítására szolgáló számsor.
 • Felhasználónév: Active Directory címtárból, mint User ID (felhasználó azonosító) kerül rögzítésre, célja a munkavállaló azonosítása
 • Bejelentkezés módja (e-mail cím és jelszó, Facebook, Google fiók, Apple ID)

Az adatkezelés időtartama

Az IP címeket a rendszer néhány hétig tárolja. Az egyéb felhasználói adatokat a rendszer addig tárolja, amíg a felhasználó a törlését nem kezdeményezi. Az adatait a Google a jogosultság visszavonásától számított 180 napon belül törli az éles rendszereken és a biztonsági mentésekből is.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Google szolgáltatása az adatokat titkosítva kezeli, a biztosított adminisztrátori felületen munkatársaink is csak korlátozottan férnek az adataihoz. A kezelt adatok közül csak a felhasználó nevéhez, e-mail címéhez és a bejelentkezés módjához férhetnek hozzá, valamint az Ön kérésére kezdeményezhetik az adatok törlését.

Alkalmazás használatának elemzése

Az alkalmazásban a felhasználói tevékenység elemzésére a Google LLC „Google Analytics for Firebase” szolgáltatását használjuk jelentések készítésére.

Ezek a jelentések mobilalkalmazásokhoz tartalmaznak átfogó, alkalmazáson belüli viselkedés- és marketingelemzéseket. Részletes információt nyújtanak arról, hogyan használják a Felhasználók az alkalmazást (hányszor indította el az alkalmazást, a Felhasználó milyen készülékről lépett be az applikációba, milyen képernyőkön mennyi időt töltött el). Bár a Google által nyújtott szolgáltatás marketing célokra is használható, mi kizárólag az alkalmazás továbbfejlesztésére használjuk.

Bővebb információ: https://firebase.google.com/support/privacy

Az adatkezelés célja

Alkalmazás fejlesztéséhez szükséges elemzések gyűjtése

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

Személyes azonosításra nem alkalmasak a mobilalkalmazás telepítését azonosító adatok. Az alábbi adatok nem kapcsolhatók hozzá a személyes adataihoz.

 • Telepítés azonosító
 • Platform specifikus hirdetési azonosítók
  Android Advertising ID, iOS Identifier for Advertisers – IDFA
 • Korcsoport (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, and 65+)
 • Nem
 • Ország
 • Érdeklődési körök (pl. művészet, játék, sport, …)
 • Letöltés forrása
 • Applikáció verziója
 • Alkalmazáscsomag neve
 • Eszköz típusa, márkája, modellszáma
 • Első megnyitás ideje
 • Nyelvi beállítások
 • Operációs rendszer verziója, nyelve
 • Új vagy visszatérő felhasználó (7 napnál régebbi használat)

A szolgáltatás a korcsoportot és nemet a hirdetési azonosítókból, az országot az IP címekből határozza meg. Az IP címeket a szolgáltatás nem tárolja.

Részletes információ: https://support.google.com/firebase/answer/6318039

Az adatkezelés időtartama

A rögzítéstől számított legfeljebb 14 hónap

Részletes információ: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Jogérvényesítés

A funkció kikapcsolható a “Profil beállításai” képernyőn a “Névtelen felhasználási statisztika beküldése” kikapcsolásával.

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az jelentések megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Alkalmazás leállás / hibák

Az alkalmazásban előforduló hibák és esetleges alkalmazás összeomlás felderítésére, kivizsgálására a Google LLC „Firebase Crashlytics” szolgáltatását használjuk.

Bővebb információ: https://firebase.google.com/support/privacy

Az adatkezelés célja

Alkalmazás hibáinak elhárítása

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

 • A hiba egyedi azonosítója (RFC-4122) – felhasználóhoz nem köthető
 • Időbélyeg a hiba előfordulásának idejével
 • Az alkalmazáscsomag neve és verziószáma
 • Az eszköz operációs rendszere és verziószáma
 • Az eszközön „jailbreak”-et vagy „rootolást” hajtottak végre
 • Az eszköz modelljének neve, processzor architektúrája, memória és háttértár mérete
 • Az alkalmazásban futó összes szál utasítás mutatója (instruction pointer)
 • Az utasítás mutatókhoz tartozó utasítás és/vagy hibaüzenet (exception) neve szövegesen (amennyiben az alkalmazás csomagban ezt elérhetővé tették)
 • Amennyiben az alkalmazás abnormálisan állt le, a hiba kódja (signal code)
 • Minden, az alkalmazás által betöltött bináris állomány azonosítója, mérete és a betöltés kezdőcíme a memóriában
 • Az alkalmazás a háttérben futott-e, amikor leállt
 • Az eszköz elforgatása és a közelségérzékelő állapota

Az adatkezelés időtartama

90 nap

Jogérvényesítés

A funkció kikapcsolható a “Profil beállításai” képernyőn az “Alkalmazás összeomlással kapcsolatos adatok beküldése” kikapcsolásával.

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Kizárólag munkatársaink és az alkalmazás fejlesztésére általunk megbízott vállalatok munkatársai, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Látnivalók

Az alkalmazásban található Látnivalók funkció használata során az alkalmazás a helymeghatározási adatokat csak értesítések (push notifikáció) megjelenítésére használja. Ezen adatok az eszközéről nem kerülnek továbbításra, így ezen adatok megtekintésére, követésére az alkalmazás használata során a felhasználón kívül más személynek nincsen lehetősége.

Helymeghatározó szolgáltatások

Az alkalmazásnak szüksége van az Ön aktuális tartózkodási helyének megállapítására a Közterületi bejelentés és látványosságokat bemutató Túra funkciók használatához.

A funkciók használata előtt szükséges a jogosultságokat a mobil eszközön beállítani. A helymeghatározó szolgáltatást bármikor kikapcsolható.

A tartózkodási hely adatait nem használjuk a tartózkodási hely követésére. Az alkalmazás a begyűjtött adatokat nem továbbítja, csak arra használja, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor egy helyszínre ér.

Ha nem kapcsolja be a helymeghatározó szolgáltatást, akkor az alkalmazás néhány funkciója nem  használható teljes mértékben.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály írja elő kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.