„A jövő most van” – modern XXI. századi oktatás Sándorfalván

2023. évi Képviselő-testületi munkaterv
2022-12-15
A negyedik adventi ünnepen adtuk át a felújított Budai Sándor Művelődési Házat
2022-12-19

Utoljára frissítve 2022-12-16

A Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül kiírt „A tehetségesítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” pályázati kategórián belül.

Az eredetileg pályázott összeg 40%-át, 1 170 000 Ft-ot nyerték el, amelyet eszközbeszerzésre használhattak fel.

Az iskolában megvalósuló, tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó (érdeklődésfelkeltő, szemléletformáló) munkát és a tanulók képesség-kibontakoztatását segítő tárgyi eszközfejlesztés hozzájárul a szakmai szempontokon alapuló megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztéshez.

A jelenleg iskolába járó diákok munkaerőpiacra lépésekor a legtöbb munkahelyen biztosan elvárás lesz az infokommunikációs technológiai eszközök készségszintű használata, a digitális kompetenciákkal összefüggésben olyan készségek alkalmazása, amelyek a jelenlegi pedagógiai gyakorlatban még nem minden esetben kerülnek a fejlesztés fókuszába (pl. algoritmikus és kritikus gondolkodás, kommunikáció, médiatudatosság).

A legújabb NAT bevezetésével az informatika tantárgy átalakult, digitális kultúra néven korszerű, naprakész információkat, azonnal alkalmazható tudást biztosíthat tanulóinknak. Az algoritmikus gondolkodás, robotika is helyet kapott a tananyagban emellett szakköri keretek között foglalkozhatnak LEGO robotok építésével és programozásával.

Alsó tagozaton, kisgyerekkorban is fontos, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a robotikával és kódolással. A robotok programozása során a gyerekek megtapasztalják, hogy gondolkodásuk eredménye kézzelfoghatóvá válik. Irányíthatják a robotot, próbálkozhatnak, kísérletezhetnek, újrakezdhetnek egy feladatot és többféle megoldást is találhatnak ugyanazon probléma megoldására. Egy robotpálya megoldása kihívás, és alkotás is egyben; miközben számtalan gondolkodási műveletet aktivál. Az eredmények azonnal láthatóak és ez a gyerekek számára rendkívül motiváló.

A padlórobot (Bee-bot, Blue-bot) olyan játék és taneszköz is egyben, amely úgy fejleszti a tanulók gondolkodását, hogy közben motiválja is Őket. Tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, kiválóan alkalmas a diákok motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre (algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitásfejlesztés) egyaránt. Az eszközt szinte bármely tanórán használhatják a pedagógusok. Ezen motivációs bázisra támaszkodva könnyebben megvalósíthatók a NAT kompetenciafejlesztésre vonatkozó követelményei. Az eszközök támogatják a hagyományos frontális óra helyett az egyéni, páros vagy csoportmunkára építő tanulásszervezési megoldásokat, sőt összetettebb projektmunka is megvalósítható a segítségükkel.

A logikai fejlesztést alsó tagozaton a Sakkpalota program elemeivel egészítik ki. Ez egy olyan képességfejlesztő eszköz, amellyel érdemes megismertetni minden kisgyereket az alsó tagozatos tanulmányai idején. Stratégiai és ok-okozati gondolkodást tanulnak meg a sakktáblánál a gyerekek. Nemcsak a matematika, a logika és a problémamegoldás terén erősödnek, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezőkészség terén is. A sakk kialakítja a tanulókban az önfejlesztés igényét, az önálló tanulás iránti motivációt, a logikus gondolkodás képességét, a problémaérzékenységet, a lehető legjobb megoldás igényét, valamint a kreativitást.

A pályázat során az alábbi eszközökkel gazdagodott az iskola:

  • 1 db Nagy Bee-bot csomag (5 db Bee-bottal és 1 darab Blue-bottal, kedvezményes 8 darabos pályacsomaggal, ajándék tolólappal, tolltartóval, dokkolóval és Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése című könyvvel.)
  • 4 db Scottie Go! Iskolásoknak (A Scottie Go! egy magyar nyelvű fejlesztő játék, puzzle elemek és egy mobilalkalmazás kombinációja, amely egyszerűen és érthetően vezeti be a programozás és kódolás világába a gyerekeket.)
  • 1 db Nagy sakkfigura készlet
  • 4 db Sakkpalota dobókocka
  • 3 db Sakkpalota mágneses képesség-fejlesztő csomag (116 db-os)
  • 4 db LEGO® Education SPIKE™ Prime készlet

A beszerzett eszközök használatával hatékonyabban fejleszthetik a diákok algoritmikus és problémamegoldó, stratégiai gondolkodását valamint kreativitását.