9. napirendi pont: Közvilágítás bővítés – Sándorfalva, Dr. Bod Árpád utca