6. napirendi pont: Sándorfalvi Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása