5. napirendi pont: Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása