4. napirendi pont: Pályázat benyújtása „Illegális hulladéklerakók felszámolása Sándorfalván” címmel