4. napirendi pont: Kézilabda csarnok önerejének biztosítására hitelfelvétel elindítása