24. Napirendi pont: Mezei őrszolgálat létesítése Sándorfalva településen