2. Napirendi pont: Döntés a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003 pályázat kapcsán ügyvédi feladatokra kiírt beszerzési eljárásról